Projektodawcy

Piszesz projekty? A może już je realizujesz?

SZKOLENIE W STANDARDZIE EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU KOMPETENCJI CYFROWYCH ECCC to różnorodność zakresów i poziomów certyfikowanych umiejętności. Macierz kompetencji pozwala na elastyczne dopasowanie programu szkolenia do indywidualnych potrzeb każdego Beneficjenta Ostatecznego – zarówno w kontekście wykonywanej pracy zawodowej jak i osobistych predyspozycji czy zainteresowań. Diagnozując potrzeby szkoleniowe Kobiet i Mężczyzn będących odbiorcami szkoleń w porozumieniu z doradcą zawodowym – istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów strategicznych, wszędzie tam, gdzie kryterium strategiczne stanowi szkolenie zawodowe, zakończone uzyskaniem międzynarodowego certyfikatu, potwierdzającego nabyte kwalifikacje.

SZKOLENIE W STANDARDZIE EUROPEJSKIEGO CERTYFIKATU KOMPETENCJI CYFROWYCH ECCC to doskonałe narzędzie do udowodnienia osiągnięcia rezultatów twardych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Po zakończeniu każdego z modułów szkoleniowych Uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu, weryfikującego stopień opanowania treści programowych. Każdy zdający otrzyma certyfikat, z procentowym wskazaniem wyniku egzaminu. Dodatkowo, analiza wyników egzaminu wspomagać może proces monitoringu merytorycznego poziomu szkolenia.


Piszesz projekt?

Zastanawiasz się jakie treści programowe powinno zawierać szkolenie komputerowe dla

  • sekretarki
  • nauczyciela
  • pielęgniarki
  • ucznia?

Wypełnij formularz i zarejestruj projekt!

Skontaktuje się z Tobą nasz konsultant, który mając stały kontakt z zespołem informatyków, metodyków oraz ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych zaproponuje najlepsze rozwiązanie!

 

…a może już realizujesz?

Informacja o każdym zarejestrowanym projekcie może zostać przekazana do naszego biura prasowego.
Możemy razem zorganizować uroczystą galę zakończenia projektu, na którą zaprosimy przedstawicieli lokalnych władz oraz media.

Uprzejmie prosimy o rejestrowanie tylko tych projektów, w których zamierzacie Państwo uwzględnić szkolenia w standardzie ECCC lub projekty, które już takie szkolenia zawierają. Zobacz listę zarejestrowanych projektów.


Wygraj atrakcyjne nagrody rzeczowe!

Jeśli złożyłeś wniosek o dofinansowanie, który zawiera przynajmniej jeden moduł ECCC, możesz wygrać atrakcyjne nagrody. Wystarczy zgłosić projekt do konkursu! Szczegóły w regulaminie.

Projektodawcy