Działania promocyjne

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

O aktywności przedsięwzięć w standardzie ECCC świadczy przekaz aktualności. Obok inicjatyw, wynikających z założeń standardu: szkolenia i egzaminy, organizowane są dodatkowe działania promocyjne.

Przedstawiciele Fundacji ECCC oraz partnerzy uczestniczą w targach pracy i edukacji, konferencjach w kraju i za granicą, prezentując ofertę egzaminów i certyfikujących szkoleń w standardzie ECCC. Wydarzenia te są okazją do bezpośrednich kontaktów z użytkownikami , a także potencjalnymi nowymi partnerami, dają możliwość poznania potrzeb społeczeństwa i skutecznego na nie odpowiedzenia.

Standard Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych jest także prezentowany podczas seminariów organizowanych w szkołach, na uczelniach. Istotnym jest wskazanie młodzieży wchodzącej na rynek pracy, że kompetencje cyfrowe dopełniają zakres kompetencji zawodowych i ich posiadanie jest obecnie niezbędne do bycia profesjonalistą w większości zawodów. Mając na uwadze konieczność edukacji w obszarze ICT Centralny Ośrodek Kształcenia – Humaneo organizował liczne konkursy z komponentem ECCC – Pilotaż Ogólnopolskiego Konkursu promującego zawody techniczno – informatyczne „Zawód nie zawodzi”, Ogólnopolski Projekt Rozwoju Kompetencji Informatycznych „Ambasador”, Ogólnopolski Konkurs Informatyczny „Intersieć”.

Współpraca w ramach działań promocyjnych

Centralny Ośrodek Kształcenia – Humaneo z ramienia Fundacji ECCC obejmuje merytorycznym patronatem imprezy o profilu informatycznym organizowane przez Państwa, w ramach którego zapewniamy publikację newsów dotyczących wydarzenia na naszej stronie internetowej i Facebooku.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu wszystkich dziennikarzy z branży ICT. Eksperci ECCC chętnie odpowiedzą na Państwa pytania, wskażą trendy w rozwoju IT, zdiagnozują obecną sytuację na rynku pracy.

Propozycje współpracy w ramach działań promocyjnych proszę kierować do działu PR:
promocja_es@eccc.edu.pl,    promocja_id@eccc.edu.pl,    promocja_tn@eccc.edu.pl,    marketing@eccc.edu.pl

 

Logotyp ECCC można pobrać z podstrony
Identyfikacja wizualna ECCC.

Zaproszenie do współpracy