Centrum Edukacji Cyfrowej i Zawodowej

Szkolimy i doradzamy

Centrum Edukacji Cyfrowej i Zawodowej (CECIZ) jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Lublinie, prowadzoną przez Fundację ECCC.

Celem Centrum jest:

  • prowadzenie doskonalenia zawodowego,
  • prowadzenie nauki umiejętności cyfrowych,
  • propagowanie czystej energii,
  • propagowanie integracji europejskiej.

Centrum prowadzi szkolenia i projekty z zakresu:

  • kompetencji cyfrowych, (m.in. DigComp)
  • elektromobilności,
  • sztucznej inteligencji,
  • planowania strategicznego, (m.in. opracowywanie scenariuszy w kontekście potrzeb rozwoju regionalnego i rynku pracy)
  • inne dla potrzeb rynku pracy.

Centrum realizuje egzaminy ECCC DigComp z kompetencji cyfrowych.

Zapraszamy do współpracy!

nr.ewid. UML: 545/P/N
RIS nr: 2.06/00108/2020
REGON: 367237568

tel.: 81 444 99 46
email: ceciz@eccc.edu.pl

bank: BS w Poniatowej O/Lublin; nr.: 89 8735 0007 3000 3099 2000 0020

CECIZ