NAUKA ŁĄCZY - SCIENCE CONNECTS

Digital Competences for All

W dniach 28.02-01.03.2023 odbyła się konferencja naukowa NAUKA ŁĄCZY/SCIENCE CONNECTS – Digital Skills for All, w Aleksandrii, Egipt, na uniwersytecie Arab Academy of Science, Technology and Maritime Transport.
W trakcie konferencji, prezentacji, dyskusji, paneli eksperci europejscy, w tym z Włoch, Cypru i Polski prezentowali i promowali europejską politykę edukacji cyfrowej, dla obywateli oraz dla edukatorów, oraz przedstawili najnowsze technologie cyfrowe służące zachowaniu obiektów dziedzictwa narodowego. Naukowcy arabscy z kampusów uczelni prezentowali swoje osiągnięcia cyfrowe, które mogą być płaszczyzną do  współpracy pomiędzy uczelniami i naukowcami polskimi i arabskimi. W trakcie konferencji podpisano umowę o współpracy pomiędzy uczelnią arabską a Fundacją ECCC. Umowa obejmuje m.in. wdrożenie  w języku arabskim Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli zalecanych przez Komisję Europejską, będących podstawowym elementem europejskiej polityki edukacji cyfrowej, wdrożenie europejskiego standardu certyfikacji kompetencji cyfrowych ECCC w krajach arabskojęzycznych, wdrożenie metod cyfrowych do skanowania obiektów historycznych. Promując europejskie wartości cyfrowe i osiągnięcia naukowe Polski w obszarze cyfryzacji, osiągnięto sukces, jakiego nie udało się do tej pory innym organizacjom europejskim na tamtejszym rynku naukowym.

Nauka Łączy