Virtual Reality in Education

Przyszłość dla edukacji

ERASMUS+
ЕРАЗЪМ +

Projekt “Virtual Reality for Education (VR Education)
realizowany w ramach ERASMUS+ przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
KEY ACTIVITY 2 „COOPERATION BETWEEN ORGANIZATIONS AND INSTITUTIONS”, SMALL-SCALE PARTNERSHIPS IN SCHOOL EDUCATION
КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 2 „СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОРГАНИЗАЦИИ И ИНСТИТУЦИИ“, МАЛКИ ПАРТНЬОРСКИ ПРОЕКТИ – СЕКТОР „УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ“

 2021-2-BG01-KA210-SCH-000050994
01.03.2022 – 28.02.2023

Rzeczywistość wirtualna (VR) nabiera rozmachu w edukacji, a coraz więcej szkół wdraża tę technologię.

Rzeczywistość wirtualna umożliwia uczniom poznawanie miejsc z całego świata bez konieczności wychodzenia z klasy. Uczniowie mogą poznać miejsca, których osobiste odwiedzenie nie byłoby dla nich możliwe. W ten sposób pojawiają się nowe możliwości edukacji dla uczniów, nauczycieli i szkół.
Rzeczywistość wirtualna wspiera edukację, zapewniając uczestnikom niezapomniane i wciągające doświadczenia, które w innym przypadku nie byłyby możliwe. Jest  dostępna dla każdego ucznia i może być łatwo monitorowana przez nauczycieli. Wirtualne doświadczenia mają moc angażowania i inspirowania uczniów w wyjątkowy i potężny sposób.

Rzeczywistość wirtualna może pomóc uczniom na wiele sposobów:

1. umożliwia uczenia się przez doświadczenie,
2. potrafi inspirować,
3. pobudza wyobraźnię i zachęca do kreatywnego myślenia,
4. promuje interakcje rówieśnicze w edukacji,
5. angażuje studentów poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii,
6. zapewnia realistyczne wrażenia z podróży,
7. oferuje niezapomniane wrażenia edukacyjne

Rzeczywistość wirtualna może być skutecznie wykorzystywana w szkołach i innych placówkach edukacyjnych i staje się coraz bardziej powszechna.

  1. Sofia, Hadjidimovo, 08-11.05.2022

 

2. Lublin, Warszawa, 03-09.09.2022
Wizyta 15 osobowej grupy bułgarskiej. W trakcie pobytu odbyły się m.in.:
– szkolenia  w obszarze VR w edukacji, kompetencji cyfrowych,
– wizyty w szkołach: podstawowej, średniej, wyższej,
– poznanie programu MEiN „Laboratoria przyszłości”,
– wizyta w Ministerstwie Edukacji i Nauki,
– dyskusje organizacyjne w temacie dalszej współpracy przy realizacji projektu.

Partnerzy:
Bułgaria:
For a Better Future
Secondary School „N.Vaptsarrov”, Hadjidimovo
+
Fundacja ECCC

     
Financial support received under the Erasmus + program. The project is funded with the support of the European Commission.
Финансова подкрепа получена по програма „Еразъм +“. Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

 This visualization reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
Тази визуализация отразява само личните виждания на нейния автор и от комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Virtual Reality in Education