Centrum Edukacji Cyfrowej i Zawodowej

Szkolimy i doradzamy

Centrum Edukacji Cyfrowej i Zawodowej – szkolimy i doradzamy

CECIZ, czyli Centrum Edukacji Cyfrowej i Zawodowej jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Lublinie, prowadzoną przez Fundację ECCC.

Centrum Edukacji Cyfrowej i Zawodowej

Do najważniejszych celów Centrum należy:

  • prowadzenie doskonalenia zawodowego,
  • prowadzenie nauki umiejętności cyfrowych,
  • propagowanie czystej energii,
  • a także propagowanie integracji europejskiej.

Centrum prowadzi również szkolenia oraz projekty z zakresu:

  • kompetencji cyfrowych, w tym m.in. DigComp
  • elektromobilności,
  • sztucznej inteligencji,
  • planowania strategicznego, które jest realizowane poprzez m.in. opracowywanie scenariuszy w kontekście potrzeb rozwoju regionalnego, w tym także rynku pracy,
  • innych potrzeb rynku pracy.

Ponieważ bardzo ważne jest potwierdzenie zdobytych umiejętności, Centrum realizuje egzaminy ECCC DigComp z kompetencji cyfrowych. Uzyskany po zdaniu egzaminu certyfikat potwierdza kompetencje, których jakość gwarantują odpowiednie procedury, a sam nadzór sprawowany przez konkretną instytucję certyfikującą. To właśnie dlatego zapewniamy najwyższą jakość kształcenia i przede wszystkim szerokie perspektywy rozwoju edukacyjnego oraz zawodowego.

Zapraszamy do współpracy!

nr.ewid. UML: 545/P/N
RIS nr: 2.06/00108/2020
REGON: 367237568

tel.: 81 444 99 46
email: ceciz@eccc.edu.pl

bank: BS w Poniatowej O/Lublin; nr.: 89 8735 0007 3000 3099 2000 0020

Centrum Edukacji Cyfrowej i Zawodowej