Obszary i moduły

ECCC dzieli kompetencje użytkowników na obszary i moduły, poznaj sylabusy do każdego z nich

Technologie informatyczne są bardzo różnorodne i wielopłaszczyznowe.

ECCC dzieli kompetencje użytkowników na obszary i moduły, a wśród nich obszary:
Kompetencji cyfrowych – DigComp 2.1 (Digital Competences),
Technologii informacyjnych – IT (Information Technology), Informatyczny – CS (Computer Science), Techniczny – AI (Applied Informatics), a także
Branżowy VI (Vocational Informatics).
 

Warto również podkreślić, że  Komisja Europejska opracowała zmodyfikowane ramy DigComp 2.1, a Fundacja ECCC wdrożyła i stosuje ten zmodyfikowany model. Poznaj wszystkie obszary i moduły ECCC z poszczególnych kategorii.

Symbol modułu Nazwa modułu Sylabus dla poziomu A Sylabus dla poziomu B Sylabus dla poziomu C Sylabus dla poziomu D
DC2.1 – A1 A2 DC2.1 – B3 B4 DC2.1  – C5 C6 DC2.1 – D7 D8
W obszarze Kompetencje cyfrowe – DigComp 2.1 (Digital Competences) standard ECCC wydziela następujące moduły:
DC2.1 M1 Informacja i dane POBIERZ A1 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ A2 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B3 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B4 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C5 Pobierz sylabus ECCCPOBIERZ C6 Pobierz sylabus ECCC POBIERZ D7 Pobierz sylabus ECCCPOBIERZ D8 Pobierz sylabus ECCC
DC2.1 M2 Komunikacja i współpraca POBIERZ A1 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ A2 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B3 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B4 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C5 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C6 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D7 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D8 Pobierz sylabus ECCC
DC2.1 M3 Tworzenie treści cyfrowych POBIERZ A1 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ A2 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B3 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B4 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C5 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C6 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D7 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D8 Pobierz sylabus ECCC
DC2.1 M4 Bezpieczeństwo POBIERZ A1 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ A2 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B3 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B4 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C5 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C6 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D7 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D8 Pobierz sylabus ECCC
DC2.1 M5 Rozwiązywanie problemów POBIERZ A1 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ A2 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B3 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B4 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C5 Pobierz sylabus ECCCPOBIERZ C6 Pobierz sylabus ECCC POBIERZ D7 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D8 Pobierz sylabus ECCC
W obszarze Technologii informacyjnych – IT (Information Technology) standard ECCC wydziela następujące moduły:
IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M2 Edycja dokumentów POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M3 Obliczenia arkuszowe POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M4 Bazy danych POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M5 Multimedia POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M7 Technologie mobilne POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M8 Grafika biznesowa POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
W obszarze Informatycznym – CS (Computer Science) standard ECCC wydziela następujące moduły:
CS M1 Programowanie POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ  Pobierz sylabus ECCC
CS M2 Grafika komputerowa POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ  Pobierz sylabus ECCC
CS M3 Tworzenie aplikacji internetowych POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ  Pobierz sylabus ECCC
CS M4 Programowanie robotów POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ  Pobierz sylabus ECCC
W obszarze Technicznym – AI (Applied Informatics) standard ECCC wydziela następujące moduły:
AI M1 Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D) POBIERZPobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
AI M2 Projektowanie przestrzenne (CAD 3D) POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
AI M3 Projektowanie przestrzenne (Rhinoceros) POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
W obszarze Branżowym – VI (Vocational Informatics) standard ECCC wydziela następujące moduły:
VI M1 e-Nauczanie POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M2 Testowanie oprogramowania POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M3 Obsługa turystyki POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M4 Multimedia w dydaktyce POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M5 Komputer w edukacji wczesnoszkolnej POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M6 e-Urząd POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M7 e-Marketing POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M8 Technologie interaktywne POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M9 Grafika dla fotografów POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M10 Roboty POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M11 Zarządzanie obiegiem dokumentów POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M12 Bezpieczeństwo informacji POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M13 Zielone biuro POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M14 Planowanie i śledzenie przedsięwzięć POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M15 Kadry i Płace POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M16 Obsługa biura POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M17 Techniki sprzedaży POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M18 Finanse i Księgowość POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M19 Projektowanie przestrzenne Rhinoceros POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M20 Służba zdrowia POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M21 Zdalne nauczanie wg Google Classroom POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M22 Zarządzanie zasobami ludzkimi POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M23 Zarządzanie potrzebami energetycznymi POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
Vi M24 Tworzenie i rozwój rozwiązań chmurowych POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M25 Programowanie 3D POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
VI M26 Organizacja i zarządzanie pracą zdalną z wykorzystaniem dostępnych technologii i narzędzi POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
Obszar Kompetencje cyfrowe – DC (Digital Competences) opracowany na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej:
DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe – EC JRC, 2013,
DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model – EC JRC, 2016,
DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens With eight proficiency levels and examples of use – EC JRC, 2017.
Obszary, moduły i sylabusy