ElectroMobility

ECCC wspiera czyste środowisko

 

Czyste środowisko to E-Mobility!

Pierwsze w Regionie Lubelskim praktyczne szkolenie z elektromobilności (E-Mobility) połączone z testowaniem stacji ładowania samochodów elektrycznych, zasilanej z elektrowni fotowoltaicznej.


TYTUŁ ZADANIA
Upowszechnianie wśród pracowników urzędów JST i mieszkańców gmin z terenu województwa lubelskiego wiedzy w zakresie rozwoju elektromobilności.

Promocja rozwiązań i dobrych praktyk integrujących nowoczesne, przyjazne środowisku i oszczędne technologie.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ w LUBLINIE

Podstawowym zadaniem projektu jest rozpowszechnienie wiedzy na temat rozwoju elektromobilności oraz prezentacja rozwiązań i dobrych praktyk integrujących nowoczesne, przyjazne środowisku i oszczędne technologie. Dlatego jednym z kluczowych zadań projektu będzie prezentacja rozwiązania umożliwiającego zasilanie stacji ładowania samochodów elektrycznych z instalacji paneli fotowoltaicznych.

 

 

mapa PLUG SHARE:
https://www.plugshare.com/location/221770

E-Mobility