Centralny Ośrodek Kształcenia ECCC

Ośrodek jest prowadzony przez Stowarzyszenie HUMANEO

Centralny Ośrodek Kształcenia ECCC – Stowarzyszenie HUMANEO

Fundacja ECCC Polska powierzyła pełnienie funkcji Centralnego Ośrodka Kształcenia ECCC Stowarzyszeniu HUMANEO. Dlatego jest to instytucja, która w imieniu Fundacji ECCC organizuje oraz przeprowadza szkolenia, egzaminy i warsztaty dla kandydatów na Egzaminatorów i Trenerów ECCC.

Stowarzyszenie HUMANEO działa na rzecz aktywizacji zawodowej. Dlatego jego misją jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez podejmowanie działań o innowacyjnym charakterze. Są one oparte na wiedzy i najlepszych praktykach branżowych.

Jako Centralny Ośrodek Kształcenia ECCC, Stowarzyszenie HUMANEO współpracuje z akredytowanymi trenerami i egzaminatorami, jednostkami administracji rządowej i samorządowej. Włącza się również w opracowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich. Dotyczy to w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jak również z Regionalnych Programów Operacyjnych.

tel.: (18) 547 70 70
email: stowarzyszenie@humaneo.pl

Centralny Ośrodek Egzaminacyjny ECCC - Stowarzyszenie HUMANEO

Centralny Ośrodek Kształcenia