Poziomy certyfikacji

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Poziomy certyfikacji ECCC

Kompetencje wykorzystania technologii informatycznych są weryfikowane na różnych poziomach certyfikacji. Dzięki temu możemy gwarantować jakość certyfikatu i promować jako sprawdzoną i skuteczną drogę do zdobywania nowych kompetencji cyfrowych. Poznaj poziomy certyfikacji ECCC.

A. Podstawowy
(Foundation)

B. Średniozaawansowany (Intermediate)

C. Zaawansowany
(Advanced)

D. Ekspercki
(Highy Specialised)

A. Poziom certyfikacji ECCC – PODSTAWOWY

Wyznacza minimalne wymagania w stosunku do użytkownika technologii z danego modułu tematycznego. Dlatego osoba posiadająca taki certyfikat zna teoretycznie bazowe pojęcia z danego modułu (np. edycji dokumentów) oraz potrafi się posługiwać ogólnie dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym. Weryfikacji podlega również około 15% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

 

B. Poziom certyfikacji ECCC – ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Sprawdza kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi, a także technologii informatycznych, których dotyczy dany moduł. Weryfikacji podlega też około 30% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

 

C. Poziom certyfikacji ECCC – ZAAWANSOWANY

Wyznacza wymagania poziomu średniozaawansowanego rozszerzone o biegłe posługiwanie się zaawansowanymi funkcjami narzędzi i technologii informatycznych w danym obszarze. W tym przypadku weryfikacji podlega około 60% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

 

D. Poziom certyfikacji ECCC – EKSPERCKI

Oznacza wysoką biegłość, a także rozległą wiedzę oraz duże doświadczenie praktyczne w weryfikowanym obszarze. Weryfikacji podlega około 90% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

Poziomy certyfikacji