Poziomy certyfikacji

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Poziomy certyfikacji ECCC

Kompetencje wykorzystania technologii informatycznych są weryfikowane na różnych poziomach certyfikacji. Dzięki temu możemy gwarantować jakość certyfikatu i promować jako sprawdzoną i skuteczną drogę do zdobywania nowych kompetencji cyfrowych. Poznaj poziomy certyfikacji ECCC.

A. Podstawowy
(Foundation)
DigComp A1, A2

B. Średniozaawansowany (Intermediate)
DigComp B3, B4

C. Zaawansowany
(Advanced)
DigComp C5, C6

D. Ekspercki
(Highy Specialised)
DigComp D7, D8

A. Poziom certyfikacji ECCC – A (DigComp A1, A2) PODSTAWOWY

Wyznacza minimalne wymagania w stosunku do użytkownika technologii z danego modułu tematycznego. Dlatego osoba posiadająca taki certyfikat zna teoretycznie bazowe pojęcia z danego modułu (np. edycji dokumentów) oraz potrafi się posługiwać ogólnie dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym. Weryfikacji podlega również około 15% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

 

B. Poziom certyfikacji ECCC – B (DigComp B3, B4) ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Sprawdza kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi, a także technologii informatycznych, których dotyczy dany moduł. Weryfikacji podlega też około 30% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

 

C. Poziom certyfikacji ECCC – C (DigComp C5, C6) ZAAWANSOWANY

Wyznacza wymagania poziomu średniozaawansowanego rozszerzone o biegłe posługiwanie się zaawansowanymi funkcjami narzędzi i technologii informatycznych w danym obszarze. W tym przypadku weryfikacji podlega około 60% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

 

D. Poziom certyfikacji ECCC – D (DigComp D7, D8) EKSPERCKI

Oznacza wysoką biegłość, a także rozległą wiedzę oraz duże doświadczenie praktyczne w weryfikowanym obszarze. Weryfikacji podlega około 90% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

Poziomy certyfikacji