Egzaminy ZSK

Zintegrowany System Kwalifikacji

Zintegrowany System Kwalifikacji

DLACZEGO WARTO ZDOBYĆ KWALIFIKACJĘ „PROWADZENIE OBSŁUGI BIURA”?

Przez wielu kandydatów praca biurowa jest ciągle oceniana jako „praca marzeń” i jest chętnie podejmowana przez osoby poszukujące zatrudnienia. Wiąże się ona nie tylko z ciągłym podnoszeniem swoich kwalifikacji, ale także dostarcza satysfakcji z wykonywanych zadań.

Od kilku lat pojawiają się informację, że zawód pracownika biurowego staje się niepotrzebny. Sytuacja na rynku pracy pokazuje, że jest wręcz odwrotnie.

W dzisiejszym świecie nieustannie dążymy się do jak największej standaryzacji działań oraz tworzenia procedur. Działania te prowadzą do powstawania niezliczonej ilości dokumentów, regulaminów czy instrukcji. Kontakty z instytucjami publicznymi, kontrahentami, klientami opierają się w głównej mierze na tworzeniu pism, zaświadczeń, oświadczeń zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Ciągłe sprawozdania, raporty przyczyniają się powstawania nadmiaru obowiązków administracyjnych nakładanych na podmioty gospodarcze, stąd też niesłabnący popyt na wykwalifikowanych pracowników biurowych.

 

CHARAKTERYSTYKA KWALIFIKACJI „PROWADZENIE OBSŁUGI BIURA”:

Osoba posiadająca kwalifikację:

Ponadto osoba posiadająca kwalifikację „Prowadzenie obsługi biura” wykorzystuje zdolności interpersonalne, stosuje zasady savoir-vivre’u oraz dress code’u. Wykorzystuje proste urządzenia i sprzęty biurowe oraz wykonuje podstawowe czynności związane z obsługą eksploatacyjną urządzeń. Użytkuje typowe aplikacje biurowe przeznaczone do edycji tekstu, wykonywania obliczeń oraz przeglądania stron www i obsługi poczty elektronicznej. Osoba posiadająca tę kwalifikację przyjmuje odpowiedzialność za wykonywane działania zawodowe.

Kwalifikacja adresowana jest głównie do osób dorosłych, które wykonują lub chcą wykonywać uniwersalne prace biurowe zarówno w małych przedsiębiorstwach, jak i w dużych przedsiębiorstwach czy instytucjach. To także kwalifikacja dla osób, które chcą zdobyć nową kwalifikację w krótkim czasie, kluczową z punktu widzenia rynku pracy, albo posiadają doświadczenie w pracach biurowych i chciałyby je potwierdzić, a tym samym powrócić na rynek pracy

Dokumentem potwierdzającym nadanie kwalifikacji jest certyfikat a okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji jest bezterminowy.

 

 

Więcej informacji

Krótki opis procesu walidacyjnego:

Walidacji składa się z dwóch etapów: egzaminu teoretycznego (testu wiedzy) oraz egzaminu praktycznego. Test wiedzy odbywa się na platformie egzaminacyjnej ECCC. Uczestnikowi egzaminu nie wolno korzystać z innych aplikacji czy stron internetowych.

W części praktycznej dopuszcza się zastosowanie następujących metod weryfikacji – symulacja lub rozmowa z komisją. Dwaj członkowie komisji walidacyjnej muszą stosować kryteria weryfikacji przypisane do efektów uczenia się dla opisywanej kwalifikacji oraz kryteria oceny formalnej i merytorycznej dowodów na posiadanie efektów uczenia się właściwych dla opisywanej kwalifikacji. Podczas  egzaminu stosują zasady prowadzenia weryfikacji, a także różne metody weryfikacji efektów uczenia się, zgodnie z celami walidacji i zasadami Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Fundacja ECCC zapewnia bezstronności osób przeprowadzających walidację.

Warunki wyposażenia stanowiska egzaminacyjnego:  Fundacja ECC gwarantuje wyposażenie w stanowisko komputerowe dla kandydata ubiegającego się o nadanie kwalifikacji, wyposażone w pakiet programów biurowych (w szczególności edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, program pocztowy, przeglądarkę internetową z dostępem do Internetu), sprzęt biurowy wraz z instrukcją obsługi, kopiarkę, drukarkę, skaner, faks (lub urządzenie wielofunkcyjne), niszczarkę, bindownicę, laminarkę, zszywacz, dziurkacz, rozszywacz oraz materiały eksploatacyjne do tych urządzeń oraz inne materiały konieczne do wykonywania zadań, np. formularze wniosków o wydanie zaświadczeń.

Procedura odwoławcza: Fundacja ECCC zapewnia bezstronną i niezależną procedurę odwoławczą, w ramach której osoby uczestniczące w procesie walidacji i certyfikacji mają możliwość odwołania się od decyzji dotyczących spełnienia wymogów formalnych, samych egzaminów, a także decyzji kończącej walidację.

Na podstawie: Decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 9 lutego 2022 r. nadającej Fundacji ECCC uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie obsługi biura”

Orientacyjny nakład pracy potrzebny do uzyskania kwalifikacji: 110 (szkolenie oraz praca własna)

Więcej informacji o kwalifikacji https://kwalifikacje.gov.pl/k?id_kw=12696

Egzaminy ZSK