Spirit of Ukraine

Cyfryzacja > Integracja

Inwazja Rosji na nasz sąsiedni kraj – Ukrainę spowodowała, że do Polski przybyły miliony osób, głównie kobiet i dzieci,  którym Polska i Polacy pomagają w tej niesłychanie trudnej dla nich sytuacji.
Fundacja ECCC, jak i wiele innych organizacji, po pierwszym etapie wsparcia – organizacji  dostaw żywności, odzieży, zakwaterowania, pomocy w rozwiązaniu najpilniejszych potrzeb osób przybyłych do Lublina,  przygotowała program adaptacyjny obejmujący pakiet rozwiązań wspomagających społeczne – edukacyjne – zawodowe włączenie uchodźców do życia  w Polsce i aktywizacji zawodowej.

Obok istotnych elementów jak wsparcie psychologiczne, językowe, jest przygotowanie kompetencyjno – zawodowe pozwalające ułatwić wejście na rynek pracy, bądź podejmowanie/ kontynuowanie nauki. W ramach projektu ”Cyfryzacja – integracja” Fundacja ECCC proponuje zdobycie / podniesienie kompetencji/ kwalifikacji poprzez dostęp do bezpłatnych szkoleń cyfrowych i certyfikacji, niezbędnych na stanowisku pracy.

Organizowane przez Fundację ECCC szkolenia obejmują szeroką gamę kursów cyfrowych począwszy od kompetencyjnych wg Europejskich Ram Kompetencji Cyfrowych – DigComp aż po zaawansowane z obszaru technologii informacyjnych, wg wyboru uczestników.  Szkolenia mają na celu zdobycie lub podniesienie kompetencji/ kwalifikacji uczestników, które odpowiadają na aktualne zapotrzebowanie polskiego rynku pracy. Zakres tematyczny oraz poziom zaawansowania jest w pełni dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników szkoleń. Wyposażenie kursantów w  podręczniki, materiały dydaktyczne oraz wsparcie merytoryczne, a także zapewnienie posiłków w trakcie zajęć to dodatkowy atut proponowanych szkoleń.

Po zakończeniu programu, uczestnicy mają możliwość przystąpienia do egzaminu i uzyskania certyfikatu kompetencji/ kwalifikacji, w tym zgodnie z ZSK. Kolejnym etapem jest przedstawienie ich agencji zatrudnienia w celu otwarcia procedury zatrudnieniowej.

Inicjatywa SPIRIT OF UKRAINE wspierana i prowadzona w partnerstwie z Fundacją Stock jest oparta na założeniach niesienia pomocy Ukrainie i jej obywatelom przebywających w naszym regionie. Widzimy jak istotna jest nie tylko pomoc materialna zapewniająca chociażby zakwaterowanie czy wyżywienie, ale także pomoc dająca gwarancję na odnalezienie się w naszych, polskich realiach. Dzięki tym szkoleniom osoby uciekające przed wojną z Ukrainy mają realną szasnę na znalezienie pracy, stanie się częścią naszego społeczeństwa oraz zdobycie przydatnych umiejętności po powrocie do ich ojczyzny.

Spirit of Ukraine