DigComping

Digital Competence For Citizens

Kompetencje Cyfrowe – DigComp

Kompetencje cyfrowe to jedne z ośmiu kompetencji kluczowych, zawierających się w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego z 2006 r. Są one niezbędne w procesie uczenia się przez całe życie. Można je ogólnie zdefiniować jako kompetentne, świadome i kreatywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ich celem jest osiągnięcie celów m.in. związanych z pracą, nauką, aktywnym udziałem w życiu społecznym. Kompetencje cyfrowe mają charakter szczególny, gdyż bezpośrednio przyczyniają się i wpływają na proces nabywania pozostałych kluczowych kompetencji. Dotyczy to m.in. porozumiewania się w języku ojczystym i obcym, umiejętności uczenia się, kompetencji społecznych i obywatelskich. Ma to również związek wieloma umiejętnościami, które powinni posiadać wszyscy obywatele Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o zapewnienia im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Fundacja ECCC w grudniu 2014 roku przystąpiła do modyfikacji standardu ECCC (2.0). Działania polegały na opracowywaniu nowego obszaru w ramach certyfikacji ECCC pod nazwą Kompetencje Cyfrowe – DigComp. Podstawą wdrażanego obszaru stały się zalecenia Komisji Europejskiej wyrażone w raporcie: Ferrari A.: „DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe”. JRC Scientific and Policy Reports, 2013.

Czym jest DigComping?

Wszystkie działania pod nazwą projektu „DigComping” odnoszą się do przygotowania, wdrożenia ram DigComp oraz ich dalszego rozwoju. Głównym celem projektu było przede wszystkim przyczynienie się do budowania społeczeństwa cyfrowego. Realizacja tego celu odbywa się poprzez rozwijanie i uznawanie kompetencji cyfrowych w populacji ogólnej w kraju.
Co istotne, Komisja Europejska wysoko oceniła wdrożenie przez Fundację ECCC koncepcji DigComp w Polsce, a sama Fundacja otrzymała nominację do europejskiej nagrody DIGITAL SKILLS AWARD 2016.

DigComping