Materiały dydaktyczne

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą wydawniczą z BIBLIOTEKI ECCC. Wszystkie materiały dydaktyczne ECCC są zgodne ze standardem certyfikatu.

W celu zamówienia materiałów dydaktycznych prosimy o kontakt z:

  • Biuro Obsługi Klienta – Fundacja ECCC: tel.: (81) 444 99 46, e-mail: biuro@eccc.edu.pl
  • Centralny Ośrodek Kształcenia – HUMANEO: tel.: (18) 547 70 70, e-mail: cok@eccc.edu.pl

PODRĘCZNIKI Z BIBLIOTEKI ECCC

Materiały dydaktyczne ECCC – cennik obowiązuje od dnia 30 czerwca 2017 r.

Symbol Nazwa modułu poziom Ab poziom c
Obszar Kompetencje cyfrowe – DigComp (Digital Competences)
DC M1
DC M2
DC M3
DC M4
DC M5
Kompetencje cyfrowe DigComp - materiały dydaktyczne ECCC Informacja i dane
Komunikacja i współpraca
Tworzenie treści cyfrowych
Bezpieczeństwo
Rozwiązywanie problemów

POZIOM A1A2 B3B4

65 zł
(5 modułów DigComp)

[wydanie 4 – 2020]

Obszar techniczny – AI (Applied Informatics)
AI M1 Projektowanie dwuwymiarowe CAD 2D - materiały dydaktyczne ECCC Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D) 50 zł 70 zł
AI M2 Projektowanie przestrzenne CAD 3D - materiały dydaktyczne ECCC Projektowanie przestrzenne (CAD 3D) 50 zł 70 zł
Obszar branżowy
VI M23 Zarządzanie potrzebami energetycznymi 50 zł
BIBLIOTEKA ECCC – NAKŁADY WYCZERPANE
DC M1
DC M2
DC M3
DC M4
DC M5
Kompetencje cyfrowe DigComp - materiały dydaktyczne ECCC Informacja
Komunikacja
Tworzenie treści
Bezpieczeństwo
Rozwiązywanie problemów

[3 wydanie]
[2 wydanie]
(5 modułów w 1 tomie)

 

DC M1
DC M2
DC M3
Kompetencje cyfrowe DigComp - materiały dydaktyczne ECCC Informacja
Komunikacja
Tworzenie treści

[1 wydanie]
(3 moduły w 1 tomie)

DC M4
DC M5
Kompetencje cyfrowe DigComp - materiały dydaktyczne ECCC Bezpieczeństwo
Rozwiązywanie problemów

[1 wydanie]
(2 moduły w 1 tomie)

Podane ceny są cenami brutto.

WYDAWNICTWA BEZPŁATNE Z BIBLIOTEKI ECCC:

ISBN: 978-83-944339-0-1

DigComp Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie

ISBN 978-83-947678-7-7

DigComp 2.1 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami zastosowania – patronat Ministerstwa Cyfryzacji

ISBN 978-83-947678-3-9

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla nauczycieli – DigCompEdu – patronat Ministra Edukacji Nauki

Podręczniki dystrybuowane są w formie papierowej, natomiast wydawnictwa bezpłatne dystrybuowane są w wersji papierowej i online.

Zapytania dotyczące ww. wydawnictw prosimy składać drogą mailową do:

  • Biura Obsługi Klienta Fundacji ECCC,
Materiały dydaktyczne