Nauka dla społeczeństwa

Badania nad narodowym dziedzictwem kulturowym Polonii w USA i utworzenie cyfrowych zbiorów pamięci

Głównym celem projektu jest prowadzenie badań nad zachowaniem polskiego dorobku kulturowego w USA. Prace badawczo-rozwojowe skupiać się będą na działaniach zmierzających do utrwalenia w sposób niezniszczalny zachowanych jeszcze polskich obiektów kościelnych, ich wnętrz, przy zastosowaniu najnowocześniejszych badawczych technik cyfrowych. Powstałe materiały cyfrowe pozwolą szeroko udostępnić bogate dziedzictwo zbudowanego przez Polonię amerykańską na przestrzeni lat. 

Okres realizacji: 07.2022 – 06.2024

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

Dofinansowano z programu „Nauka dla społeczeństwa” Ministra Edukacji i Nauki

Badania nad narodowym dziedzictwem