Polsko - Indyjskie Centrum Nauki, Kultury oraz Biznesu

Polish - Indian Center for Science, Culture and Business

Polsko-Indyjskie Centrum Nauki, Kultury i Biznesu INDOSH

Fundacja ECCC jest partnerem Polsko-Indyjskiego Centrum Nauki, Kultury i Biznesu INDOSH w Indiach, którego celem jest rozwijanie współpracy pomiędzy Indiami i Polską.

W sierpniu 2020 roku powstało Polsko-Indyjskie Centrum Nauki, Kultury i Biznesu (INDOSH) z siedzibą w Mumbai, Bangalore oraz Lublinie. Centrum powstało z inicjatywy Fundacji ECCC i indyjskiego przedstawiciela The Preventia Group (ECCC India). Celem przedsięwzięcia jest również promocja i rozwój polsko-indyjskich projektów oraz rozwijanie współpracy naukowej, edukacyjnej, kulturalnej i biznesowej pomiędzy Indiami a Polską.

INDOSH jako miejsce sprzyjające rozwojowi współpracy ośrodków naukowych

Środowiska akademickie z Polski i Indii mogą postawić na rozwój współpracy w  zakresie edukacji oraz badań naukowych. Tym bardziej, że Indie, szczególnie Bangalore to miasto, w którym wyjątkowo dynamicznie rozwija się gospodarka. Jest to również pokłosie dobrych decyzji rządu Indii, który na przestrzeni ostatnich lat ogłosił wiele programów, m. in. Cyfrowe Indie czy Miasta inteligentne. Działaniom tym w doskonały sposób towarzyszy szeroko zakrojona kampania Make in India. Natomiast sama polityka Indii skupia się, w ostatnim czasie, na intensywnym włączaniu tego kraju w tworzenie globalnego łańcucha wartości. Dlatego kluczową rolę w procesie tym odgrywa edukacja.

Lubelska Fundacja ECCC od lat zajmuje się budową społeczeństwa informacyjnego. Także dzięki wieloletniej współpracy z Komisją Europejską, jej pionierskie działania oraz wypracowane na przestrzeni lat rozwiązania, znajdą zastosowanie na arenie międzynarodowej. Dlatego wymiana najlepszych praktyk ze środowiskami indyjskimi może okazać się wyjątkowo owocna. Stąd też pomysł stworzenia Polsko-Indyjskie Centrum Nauki, Kultury i Biznesu (INDOSH), poprzez który zauważamy wielość opcji pogłębienia obszarów współpracy naukowej pomiędzy Polską a Indiami. Przede wszystkim możemy do nich zaliczyć prowadzenie wspólnych badań oraz programów studiów, a ponadto wyjazdy naukowe kadry akademickiej, studentów, wspólne uczestnictwo w seminariach i sympozjach, w tym także wymianę wiedzy i doświadczeń.

Mumbai
2nd floor, Symphony Nehru Road,
Vile Parle,
Mumbai 400057
+91 22 26103030

info@thepreventia.com

 

 

Bangalore
No. 60, Preventia House,
4th Cross, Nakshatra Layout
Hennur Bagalur Main Road
Bangalore 560077
080-28445549

 

 

Lublin
ul. Nałęczowska 30
20-701 Lublin
+48 81 444 99 46
eccc@ecccf.eu

 

 

 

INDOSH – Indo Polish Conduit