Ceny egzaminów

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Ceny pojedynczych egzaminów

W systemie certyfikacji ECCC egzamin jest skuteczną metodą weryfikacji zdobytych kompetencji cyfrowych. To właśnie ten element pozwala realizować ważne cele dydaktyczne, dające jego uczestnikom nowe możliwości rozwoju zawodowego. Przedstawiamy poniżej całościowy cennik egzaminów realizowanych w ramach certyfikacji ECCC. Należy też podkreślić, że prezentowane ceny egzaminów ECCC dotyczą pojedynczych egzaminów, a nie danego obszaru.

Ceny egzaminów ECCC są podzielone na poziomy, w ramach których odbywa się weryfikacja zdobytych kompetencji, a także na obszary tematyczne. Ich szczegółowy opis jest dostępny na stronie Opis modułów. Dowiedz się więcej także o DigComp – Ramie Kompetencji Cyfrowych w Polsce.

POZIOM EGZAMINU CZAS TRWANIA CENA ZA 1 EGZAMIN I CERTYFIKAT CENA w UE4
Poziom A: Podstawowy 30 min. 100 zł / 150 zl5 50 EUR
Poziom B: Średniozaawansowany 45 min. 150 zł 75 EUR
Poziom C: Zaawansowany 60 min. 200 zł / 250 zł5 110 EUR
Poziom D: Ekspercki 90 min. 250 zł 135 EUR
Obszar branżowy
PI M1 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M2 90 min. 500 zł 250 EUR
PI M3 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M4 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M5 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M6 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M7 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M8 30 min. 100 zł / 250 zł5 135 EUR
PI M9 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M10 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M11 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M12 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M13 30 min. 100 zł / 250 zł5 135 EUR
PI M14 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M15 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M16 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M17 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M18 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M19 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M20 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M21 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M22 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M23 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M24 90 min. 450 zł3 200 EUR
PI M25 90 min. 250 zł3 135 EUR
PI M26 90 min. 450 zł3 200 EUR
  1. Czas trwania Egzaminu ECCC może być zwiększony o 20% w przypadku osób niepełnosprawnych w sytuacji,
    gdy niepełnosprawność wpływa na szybkość realizacji zadań.
  2. Ceny podane w tabeli są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
  3. Egzamin na poziomie D (ekspert) organizowane są jednorazowo dla minimum 5 kandydatów.
  4. Wg ustaleń Narodowego Operatora.
  5. Aktualny cennik obowiązuje od 01.07.2020. nie dotyczy aktualnie trwających, zaakceptowanych, będących w uzgodnieniach, już złożonych zadań. W tych przypadkach utrzymana zostaje cena dotychczasowa do zakończenia tych zadań.

Każdorazowo po zdaniu Egzaminu ECCC wydawany jest Certyfikat ECCC zawierający wynik egzaminu w procentach.

Ceny egzaminów