Ceny egzaminów

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Ceny pojedynczych egzaminów

W systemie certyfikacji ECCC egzamin jest skuteczną metodą weryfikacji zdobytych kompetencji cyfrowych. To właśnie ten element pozwala realizować ważne cele dydaktyczne, dające jego uczestnikom nowe możliwości rozwoju zawodowego. Przedstawiamy poniżej całościowy cennik egzaminów realizowanych w ramach certyfikacji ECCC. Należy też podkreślić, że prezentowane ceny egzaminów ECCC dotyczą pojedynczych egzaminów, a nie danego obszaru.

Ceny egzaminów ECCC są podzielone na poziomy, w ramach których odbywa się weryfikacja zdobytych kompetencji, a także na obszary tematyczne. Ich szczegółowy opis jest dostępny na stronie Opis modułów. Dowiedz się więcej także o DigComp – Ramie Kompetencji Cyfrowych w Polsce.

POZIOM EGZAMINU CZAS TRWANIA CENA ZA 1 EGZAMIN I CERTYFIKAT CENA w UE4
Poziom A (A1,A2): Podstawowy 30 min. 200 zł 70 EUR
Poziom B (B3,B4): Średniozaawansowany 45 min. 200 zł 95 EUR
Poziom C (C5,C6): Zaawansowany 60 min. 300 zł 130 EUR
Poziom D (D7,D8): Ekspercki 90 min. 300 zł 155 EUR
Obszar branżowy
VI M1 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M2 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M3 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M4 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M5 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M6 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M7 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M8 30 min. 300 zł 155 EUR
VI M9 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M10 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M11 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M12 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M13 30 min. 300 zł 155 EUR
VI M14 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M15 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M16 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M17 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M18 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M19 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M20 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M21 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M22 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M23 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M24 90 min. 500 zł 230 EUR
VI M25 90 min. 300 zł 155 EUR
VI M26 90 min. 500 zł 230 EUR
VI M27 90 min 300 zł 155 EUR
VI M28 90 min 300 zł 155 EUR
VI M29 90 min 300 zł 155 EUR
VI M30 90 min 300zł 155 EUR
Zintegrowany System Kwalifikacji
ZSK M1 60 min/ egz. teoretyczny; 120 min/ egz. praktyczny 1400 zł3 430 EUR
ZSK M2 60 min/ egz. teoretyczny 1400 zł3 430 EUR
  1. Czas trwania Egzaminu ECCC może być zwiększony o 20% w przypadku osób niepełnosprawnych w sytuacji,
    gdy niepełnosprawność wpływa na szybkość realizacji zadań.
  2. Ceny podane w tabeli są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
  3. Egzamin na poziomie D (ekspert) organizowane są jednorazowo dla minimum 5 kandydatów.
  4. Wg ustaleń Narodowego Operatora.
  5. Aktualny cennik obowiązuje od 01.04.2023.

Każdorazowo po zdaniu Egzaminu ECCC wydawany jest Certyfikat ECCC zawierający wynik egzaminu w procentach.

Ceny egzaminów