Europass

Emblemat Europass na certyfikatach ECCC

Emblemat Europass na certyfikatach ECCC

Fundacja ECCC uzyskała zgodę Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Krajowego Centrum Europass na zamieszczanie znaku Europass na certyfikatach ECCC, potwierdzających kompetencje cyfrowe.

Jest to Inicjatywa Komisji Europejskiej. Daje ona możliwość prezentacji kwalifikacji i umiejętności zawodowych obywatelom Europy, a także w nowatorski sposób umożliwia:

  • zaprezentowanie umiejętności i kwalifikacji w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie
    (Unii Europejskiej, krajach EFTA/EOG oraz krajach kandydujących);
  • mobilność zawodową na terenie całej Europy.

Europass obejmuje następujące dokumenty:

  • CV
  • Paszport Językowy
  • Mobilność
  • Suplement do Dyplomu
  • Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe wydają uprawnione do tego instytucje. Funkcjonują one w niezmiennej postaci na terytorium całej Europy. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2005 roku.

 

 

Przygotowane na podstawie – ŹRÓDŁO

Europass