Fundacja ECCC

Fundacja ECCC jest organizacją, której głównym celem jest promowanie koncepcji społeczeństwa wiedzy i upowszechniania kluczowych kompetencji

Za pośrednictwem podejmowanych od wielu lat inicjatyw, zachęcamy podmioty działające na polskimi oraz europejskim rynku do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Tym samym realizujemy główny cel Fundacji ECCC.

Koordynujemy i nadzorujemy działania związane ze standardem certyfikacji ECCC. Dlatego aktywność Fundacji skupia się wokół prowadzenia prac badawczych, w tym także wdrażania i rozwijania systemu szkoleń i certyfikacji w standardzie ECCC.

Jako Fundacja ECCC propagujemy edukację oraz zdobywanie wiedzy, wspieramy inicjatywy rozwijające kompetencje cyfrowe. Prowadzimy działalność popularyzatorską, doradczą, a także organizujemy konferencje i seminaria.

Standard ECCC

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach: od podstawowego, poprzez średniozaawansowany i zaawansowany, aż po najwyższy – ekspercki. Sprawdź, co wyróżnia standard ECCC.


Elastyczność

System certyfikacji ECCC nie narzuca kolejności zdawania poszczególnych modułów i poziomów, dlatego każdy uczestnik może wybrać indywidualnie zarówno zakres, jak i poziom weryfikowanych kompetencji. To dzięki temu możemy dostosować swoje kompetencje do potrzeb stanowiska pracy.

Obiektywność

Egzaminy ECCC na poziomach A i B są realizowane przy pomocy Systemu Egzaminacyjnego ECCC, który całkowicie losowo tworzy zestaw egzaminacyjny oraz sprawdza poprawność odpowiedzi. Z pewnością o jakości kształcenia świadczy nadzór nad prawidłową realizacją procedur, który sprawuje Egzaminator ECCC.

Innowacyjność

System certyfikacji ECCC dzięki swoim cechom, jak: rozszerzalność, niezależność od platformy oraz, przede wszystkim, poprzez możliwość dostosowania poziomu i zakresu certyfikacji do potrzeb odbiorcy, stał się i jest innowacyjnym systemem w skali europejskiej, wyznaczając standardy.

Dokładność

Rezultat egzaminu podawany jest procentowo, co pozwala precyzyjnie określić poziom kompetencji posiadacza certyfikatu ECCC. Egzamin posiada też specjalną konstrukcję (w tym pełne pokrycie pytaniami wszystkich zagadnień z sylabusu) i dzięki temu zapewnia poprawność oceny kompetencji.

ECCC zdecydowanie wykracza poza obszar walidacji efektów kształcenia, ponieważ jest nie tylko certyfikacją, ale również jednolitym i rozbudowanym SYSTEMEM szkoleniowo-egzaminacyjnym. Ze względu na ten fakt, przedstawiamy poniżej postulaty, które podzielone na dwa główne obszary i stanowią wytyczne systemu ECCC 3.0.

Obszar merytoryczny


Progi zdawalności

Chcesz potwierdzić swoje kompetencje prestiżowym certyfikatem?

Certyfikat ECCC zawiera informację o procentowym wyniku egzaminu. W przypadku, gdy wynik egzaminu jest większy niż 50%, dodatkowo tworzony jest elektroniczny suplement z informacją o osiągniętych efektach uczenia się. Suplement w wersji papierowej wydaje się na życzenie.

System jakości ECCC

Chcesz być pewny, że postawiłeś na wysoką jakość kwalifikacji?

Każdy element standardu ECCC (w tym także: sylabus z opisem kompetencji, programy szkolenia, procedury walidacji i akredytacji) stanowi składową Systemu Jakości, który zostanie udokumentowany i upubliczniony. Dzięki temu każda osoba oraz instytucja będzie mogła samodzielnie zweryfikować i ocenić wiarygodność nadawanych kwalifikacji.

Obszar organizacyjny


Elektroniczna platforma

Chcesz mieć dostęp do procesów merytorycznych i organizacyjnych w każdym miejscu i czasie?

Wszystkie procesy merytoryczne, w tym zarówno szkolenia, egzaminy, jak i akredytacje, a także procesy organizacyjne, w tym zakup materiałów, czy rozliczenia z partnerami, będą zarządzane z poziomu jednolitego systemu informatycznego, dostępnego również na platformach mobilnych.

Swoboda działalności gospodarczej

Chcesz zostać Partnerem ECCC niezależnie od współpracy z innymi instytucjami?

Nie ograniczamy Twojej działalności gospodarczej, dlatego współpracując z Fundacją ECCC, możesz jednocześnie być Partnerem innego systemu certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że uczciwe, konkurencyjne działania przyczyniają się do zwiększenia jakości oferowanych usług i produktów.

Partnerzy Fundacji ECCC


Wspierają nasze projekty


Nagrody i wyróżnienia


Referencje


 • The ECCC certification has been shown to us many times as a best practice at European level.

  Juan Antonio Gonzales Martinez 

  Information Society in the regional government of Castilla y León – Spain
 • ECCC is doing a great job, which many actors can learn and benefit from. We thank you as it benefits the whole community.

  European Commission - Joint Research Centre

  Komisja Europejska
 • Training for certification purposes based on DigComp is provided by ECCC Foundation in Poland. The Polish translation of DigComp report (2013) is available at: " Krajowy Punkt Kontaktowy" by ECCC Foundation.

  Gallery of Implementation
   

  Komisja Europejska
 • Lubelska Fundacja uznana w Europie.

  Certyfikat 2018 dla Fundacji ECCC w kategorii INNOWACJA za standard kompetencji cyfrowych ECCC

  Quality Kapituła
 • We are grateful to the stakeholders and experts who helped us to shape this Guide: ... Katarzyna Urban (ECCC Foundation, Poland),

  DigComp into Action - Get inspired, make it happen

  Komisja Europejska JRC
 • The ECCC Foundation in Poland promotes and disseminates the development of digital and IT competences. ECCC also provides validation of IT and digital competences of citizens. The ECCC digital competence validation standard, which is used for the certification process, is based on the DigComp model.

  DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens

  Komisja Europejska JRC
 • Special thanks go to those who provided their expertise in the validation process of DigComp 2.1, being especially grateful to: ... Ryszard Wos (ECCC Foundation, Poland).

  DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use

  Komisja Europejska JRC
 • Dyplom uznania dla Fundacji ECCC za działalność na rzecz społeczności lokalnej, przyczynianie się do rozwoju województwa lubelskiego oraz do poprawy jakości życia mieszkańców, a także za upowszechnianie dobrych praktyk oraz umacnianie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych.

  Wyróżnienie dla Fundacji ECCC w konkursie Organizacja Pozarządowa Roku 2017

  Przemysław Czarnek Wojewoda Lubelski
 • Stworzony przez Fundację ECCC standard oceny kompetencji cyfrowych ECCC, w tym ECCC DigComp oraz platforma szkoleniowo-walidacyjna jest w ocenia Kapituły Programu innowacją na skalę globalną. Skala działania, zaawansowanie produktu oraz współpraca z wysoko wyspecjalizowanymi partnerami to w ocenia Kapituły kluczowe elementy świadczące o sukcesie projektu.

  Tytuł dla Fundacji ECCC: Symbol Innowacji 2016

  Jakub Lisiecki Redaktor Naczelny
 • The main aim of the DigComping  is to contribute to building the digital society by developing and validating the digital competences of Polish citizens. This was done through the development of a digital competence validation standard called European Computer Competence Certificate (ECCC), which is widely implemented in Poland. The standard is inspired by the European Digital Competence framework for Citizens.

  Fundacja ECCC - finalistą nagrody Digital Skills Award 2016

  Komisja Europejska
O nas