ECCC POLAND - INDIA CONGRESS.

WE CONNECT

Polsko-Indyjski
Kongres naukowy

W dniach 7 – 8 października 2021 r. odbył się Polsko-Indyjski Kongres POLAND – INDIA CONGRESS. WE CONNECT organizowany przez ECCC w Bangalore, Indie. Odbył się w reżimie covidowym.

 

Data:          7 – 8.10.2021
Czas:         10:00 – 16.45
Miejsce:     Bangalore
Adres:        The Leela Palace Bengaluru, #23, Kodihalli, Old Airport Road, Bengaluru 560 008

Program: Dzień/Day 1
10:00 – 11.00 Rejestracja uczestników
Participants registration
11:00 – 11:15

 

Film inauguracyjny
The event moviePowitanie
Welcome
11:15 – 11:30 Słowo wstępne
Welcome words
11:30 – 12:30 PANEL 1:
Europejskie ramy kompetencji  cyfrowych  DigComp dla Obywateli wg Komisji Europejskiej.  
European Digital Competence Policy. European Framework of Digital Competence for Citizens – DigComp, foundation for digital development of Europe.
 12:30 – 13.30 PANEL 2:
Organizacja edukacji cyfrowej w dobie pandemii
Organization of digital education in the time of a pandemic.
 

 

Wpływ pandemii COVID-19 na życie studentów szkół wyższych – wyniki ogólnoświatowego badania.
Impact of the COVID-19 Pandemic on Life of Higher Education Students – Results of the Worldwide Survey.
13:30 – 14:30 PANEL 3:

ECCC Film
ECCC video

Certyfikacja kompetencji cyfrowych – ECCC Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych (ECCC DigComp).
Digital competence validation – European Digital Competence Certificate (ECCC / ECCC DigComp)

14:30 – 15.00 Przerwa na lunch
Break
15:00 – 15:45
PANEL 4:
Współpraca akademicka, Polska jako destynacja dla studentów studiów wyższych. Prezentacja najlepszych polskich ośrodków akademickich, z uwzględnieniem uczelni badawczych.
Academic cooperation. Poland as a destination for university students. Presentation of the best Polish academic research centres and universities.
15:45 – 16:15

 

Polskie osiągnięcia badawcze z zakresu nauk humanistycznych, medycznych oraz technicznych na przykładzie KUL Lublin.
The Polish research achievements in the field of humanities, medical and technical science on the KUL Lublin example.
16:15 – 16:30 Podsumowanie
1st day conclusion
   
Program Dzień/ Day 2
10:30 – 12:00

 

PANEL 1:
Indyjskie osiągnięcia naukowe w obszarze ochrony zdrowia i możliwości wspólnych prac badawczych w obu krajach.
Prace badawcze w sektorze alternatywnych metod ochrony
Indian educational achievement in the area of health care and opportunities for joint research work in both countries.
12:00 – 13:30 PANEL 2:
Indyjskie zasoby ludzkie jako kadra dla sektora ochrony zdrowia.
Indian human resources capital for healthcare sector.
13:30 – 14:00 Przerwa na lunch
Break
14:00 – 16:15 Seminaria bilateralne przedstawicieli Polski i Indii.
Bilateral seminars of official representatives from Poland and India
16:15 – 16.30 Podsumowanie oraz zakończenie Kongresu.
2nd day Summary and conclusion of the Congress.

 

 

 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

<p>I am text block. Click edit button to change this text.</p>

Doskonała nauka