System Egzaminacyjny

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Platforma egzaminacyjna ECCC została zaprojektowana przez doświadczony zespół programistów przy współpracy z konsultantami merytorycznymi, metodykami oraz grupą wdrożeniową przy wykorzystaniu najlepszych rozwiązań informatycznych. Pozwala to na osiągniecie rzetelnej oceny kompetencji osób zdających egzaminy ECCC. Funkcjonalność systemu jest dostosowywana tak, aby była przyjazna dla wszystkich użytkowników;  osób zdających egzaminy, egzaminatorów, trenerów, ośrodków egzaminacyjnych, jak również instytucji realizujących projekty szkoleniowe.

Najważniejsze cechy Systemu Egzaminacyjnego ECCC to:

EGZAMINY ECCC – BEZSTRONNOŚĆ

Platforma egzaminacyjna ma zaprogramowany czas wyświetlania pytań oraz szablon oceny odpowiedzi. Stąd też każdy ruch i inne operacje wykonane przez użytkownika są rejestrowane w systemie egzaminacyjnym, co skutkuje rzetelnością i obiektywnością wyniku egzaminu.

NATYCHMIASTOWA GRATYFIKACJA

Zaletą przeprowadzania egzaminu ECCC za pomocą dedykowanej mu platformy egzaminacyjnej jest natychmiastowa gotowość do przetwarzania danych, co powoduje szybką dostępność wyników, niezwłocznie po egzaminie.

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

Platforma egzaminacyjna wymaga komputera z dostępem do Internetu i zainstalowaną bezpłatną przeglądarką Mozilla Firefox. Dlatego na każdym etapie możliwe jest uzyskanie miłej i fachowej pomocy. Aby skontaktować się z Administratorem Platformy wyślij e-mail na adres: support@ecccf.eu.

BEZPIECZEŃSTWO

system zapewnia bezpieczeństwo danych oraz procesu egzaminacyjnego (autoryzacja i autentyzacja uprawnień, stabilność, prawa i konta użytkowników).

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

 interfejs użytkownika aplikacji administracyjnych oraz egzaminacyjnych jest przyjazny i łatwy w obsłudze.

SZCZEGÓŁOWA KONTROLA

System i jego sprawność są pod stałą kontrolą i są systematycznie monitorowane.


Przeprowadzimy egzamin?

Dzięki funkcji Administrator platformy mamy możliwość:

  • Tworzyć i modyfikować kursy egzaminacyjne
  • Grupować egzaminy
  • Przypisywać zestawy pytań

Funkcja Administratora platformy pozwala na:

  • Tworzyć i modyfikować konta użytkowników
  • Definiować czas sesji egzaminacyjnej
  • Przypisywać kursy egzaminacyjne

Prosty w obsłudze kreator przeprowadzi egzaminatora przez proces konfigurowania sesji egzaminacyjnej!

Informujemy, że Egzaminatorzy ECCC mogą samodzielnie zakładać sesje egzaminacyjne. Zaleca się, aby każdy egzaminator samodzielnie dokonywał założenia sesji egzaminacyjnych w momencie zaplanowanych egzaminów ECCC.

Poniżej przedstawiamy szczegółową instrukcję jak należy postępować w przypadku zakładania sesji egzaminacyjnych.

PLIKI DO POBRANIA

Dodawanie grupowe kont (pdf)

Instrukcja ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej grupowego dodawania kont dla uczestników pobierających egzaminy na platformie ECCC.

Dodawanie nowej i edycja sesji egzaminacyjnej (pdf)

Instrukcja ma na celu przekazanie wiedzy niezbędnej do zakładania sesji egzaminacyjnej.

Administrator platformy
support@ecccf.eu

System Egzaminacyjny