Nauka dla społeczeństwa

Transfer umiejętności w społeczeństwie

Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji pracowniczych w obrębie wybranych zawodów, pod kątem potrzeb pracodawców, dzięki wdrożeniu innowacyjnych działań rozwijających współpracę między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej.

I ETAP projektu:

Zapraszamy do udziału w Badaniu obszarów potrzeb zmian kompetencyjnych w przedsiębiorstwach w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą u „Transfer umiejętności w społeczeństwie”

W dniu dzisiejszym zakończyliśmy „Badanie obszarów potrzeb zmian kompetencyjnych w przedsiębiorstwach”. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w ankiecie.
Na podstawie ankiet przeprowadzone zostaną wywiady eksperckie w zakresie przeglądu podstaw programowych pod kątek wybrania co najmniej 10 zawodów z co najmniej 2 obszarów.

W ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” w projekcie „Transfer umiejętności w społeczeństwie” uruchomiliśmy kolejny etap działań mający na celu  przeprowadzenie wywiadów eksperckich w zakresie przeglądu podstaw programowych w celu wybrania co najmniej 10 zawodów z co najmniej 2 obszarów.

Zakończyliśmy etap wywiadów eksperckich w ramach projektu ” Transfer umiejętności w społeczeństwie”. Dziękujemy Wszystkim osobom biorącym udział w wywiadach.
Wynik jaki uzyskaliśmy z wywiadów daje nam możliwość rozpoczęcia kolejnego etapu badawczego wraz z opracowaniem materiału empirycznego umożliwiającego uzupełnienie wskazanych obszarów o zagadnienia kompetencji zawodowych i ICT.


2 ETAP projektu:

W ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” w projekcie „Transfer umiejętności w społeczeństwie” uruchomiliśmy kolejny etap działań
mający na celu przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem materiału empirycznego umożliwiającego uzupełnienie wskazanych obszarów o zagadnienia kompetencji zawodowych i ICT, poprzez wdrożenie działań analityczno- diagnostycznych w wybranych obszarach kształcenia zawodowego, prowadzących do opracowania zestawu kompetencji cząstkowych niezbędnych do pracy w danym zawodzie, we współpracy z kadrą dydaktyczną placówek edukacyjnych i
instytucji szkoleniowych oraz pracodawcami,

Serdecznie zapraszamy na udział w badaniu ankietowym

 

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

Dofinansowano z programu „Nauka dla społeczeństwa” Ministra Edukacji i Nauki

Transfer umiejętności w społeczeństwie