Nauka dla społeczeństwa

Transfer umiejętności w społeczeństwie

Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji pracowniczych w obrębie wybranych zawodów, pod kątem potrzeb pracodawców, dzięki wdrożeniu innowacyjnych działań rozwijających współpracę między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej,

Dofinansowano z programu „Doskonała nauka” Ministra Edukacji i Nauki

Dofinansowano z programu „Nauka dla społeczeństwa” Ministra Edukacji i Nauki

Transfer umiejętności w społeczeństwie