Współpraca

Zapraszamy do współpracy!

Obszary współpracy ECCC

Fundacja ECCC Polska zaprasza do współpracy wszystkie Osoby i Instytucje, którym bliskie są idee społeczeństwa informacyjnego, opartego na usystematyzowanej wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych, zgodnej z międzynarodowymi standardami. Dlatego warto poznać obszary współpracy, związane z Europejskim Certyfikatem Kompetencji Cyfrowych ECCC.

W szczególności zapraszamy tych z Państwa, którzy kreują standardy nauczania. Jednocześnie zajmują się praktycznym przekazywaniem wiedzy jak również jej weryfikacją, poprzez system egzaminów zewnętrznych, a więc:

  • wojewódzkie ośrodki metodyczne,
  • uczelnie wyższe, szkoły,
  • firmy szkoleniowe,
  • ośrodki egzaminacyjne,
  • egzaminatorów,
  • trenerów,
  • beneficjentów projektów unijnych,

jak również wszystkich tych, którym zagadnienia związane z rzetelnym sprawdzaniem kompetencji nie są obojętne.

Podejmując się misji promowania w Polsce standardu Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC, zapraszamy Państwa do otwartej dyskusji na temat wyznaczania standardów nauczania. Przede wszystkim dotyczy to szeroko pojętej wiedzy informatycznej. W dobie dynamicznego rozwoju tej dziedziny edukacji jest to szczególnie istotne. Jej nieustanny wzrost prognozują specjaliści na całym świecie.

Zapraszamy do współpracy!

Obszary współpracy