Opis certyfikatu

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Certyfikat ECCC – polska inicjatywa wspierająca budowę społeczeństwa informacyjnego w Europie

Opis certyfikatu ECCC wyjaśnia jak ważny jest w rozwoju kompetencji cyfrowych. Komisja Europejska opublikowała The Digital Economy and Society Index 2022 (DESI). Wynika z niego m.in., że podczas gdy 87% osób (w wieku 16-74 lata) regularnie korzystało z internetu w 2021 r., tylko 54% posiadało co najmniej
podstawowe umiejętności cyfrowe. W UE prym wiodą Holandia i Finlandia, natomiast Rumunia i Bułgaria pozostają w tyle. Znacznej części populacji UE nadal brakuje nawet podstawowych umiejętności cyfrowych, chociaż większość miejsc pracy wymaga takich umiejętności. Proponowany cel Drogi do Cyfrowej Dekady na 2030 r. to osiągnięcie co najmniej 80% obywateli posiadających co przynajmniej podstawowe umiejętności cyfrowe.

Systematycznie zwiększa się zapotrzebowanie na zaawansowane umiejętności cyfrowe w całej gospodarce.  Natomiast Index 2022 notuje pogorszenie się sytuacji w Polsce, tj. wystąpiło przesunięcie z miejsca 6 na 4 licząc od końca wobec Indexu 2019. Świadczy to o pilnej potrzebie podnoszenia kompetencji cyfrowych w kraju i o roli jaką w tym ma do spełnienia certyfikacja kompetencji cyfrowych ECCC.

Dlaczego warto podnosić swoje kompetencje cyfrowe? Więcej informacji zawiera poniższy opis Certyfikatu ECCC.

 

Wychodzimy na przeciw potrzebom – opis Certyfikatu ECCC

Opis certyfikatu ECCC


ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach:
od podstawowego, poprzez średniozaawansowany, zaawansowany, aż po najwyższy – ekspercki. Kompetencje użytkowników zostały podzielone na obszary takie jak: Kompetencje Cyfrowe – DigComp, Technologie Informacyjne, Informatyczny, Techniczny i Branżowy. Wymienione obszary tworzą odpowiednie moduły certyfikacyjne, natomiast lista modułów jest w miarę potrzeb użytkowników rozszerzana. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy. Co istotne, wszyscy użytkownicy mogą skorzystać ze standardu ECCC.

 

Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie poziomu zweryfikowanych umiejętności i wiedzy pracownika do wymagań na każdym konkretnym stanowisku pracy. Warto również wiedzieć, że wybór obszaru i poziomu kompetencji dla poszczególnych stanowisk pracy jest wspomagany Macierzą Kompetencji ECCC.

 

Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu. Jego czas trwania i zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC, zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba i jednocześnie może wybrać dowolny moduł oraz poziom certyfikacji swoich kompetencji.

 

Zgodność certyfikacji

Opracowany przez Fundację ECCC system certyfikacji ECCC DigComp jest całkowicie zgodny z:

 • wytycznymi Komisji Europejskiej wyrażonymi w dokumentach Komisji Europejskiej – JRC pt.:
  • DigComp: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, 2013;
  • DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model, 2016;
  • DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, 2017;
  • DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens with new examples of knowledge, skills and attitudes, 2022
 • polskim wydaniem wytycznych Komisji Europejskiej, JRC, pt.: DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, ECCC, 2016,
 • polskim wydaniem wytycznych Komisji Europejskiej, JRC: DigComp 2.0 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli. Etap 1 aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia., PTI, 2016,
 • polskim wydaniem wytycznych Komisji Europejskiej, JRC: DigComp 2.1 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami zastosowania, ECCC – patronat Ministerstwa Cyfryzacji, 2017,
 • polskim wydaniem wytycznych Komisji Europejskiej, JRC: DigComp 2.2 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z nowymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw, ECCC – patronat Ministerstwa Edukacji i Nauki, 2022,
 • wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015).

  

http://www.digcomp.pl

 

Kwalifikowalność ECCC potwierdzona przez Ministerstwo Rozwoju, wskazana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

W serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój (http://www.power.gov.pl/), prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, zamieszczona została informacja o spełnieniu przez standard ECCC wymogów kwalifikowalności.

Zgodność standardu certyfikacji i walidacji kompetencji cyfrowej z ramą DigComp potwierdzona przez Polskie Towarzystwo Cyfrowe.

OBYWATELU EUROPY!

Żyjesz w XXI wieku, w którym dzięki rozwojowi technologii informatycznych świat stał się małą wioską, a życie w nim – łatwiejsze. Będziesz mógł skonsumować to, co oferuje technologia w życiu codziennym, jeśli będziesz posiadał odpowiednie kompetencje. Dlatego zbuduj sobie ścieżkę rozwoju i osiągaj coraz wyższe poziomy wiedzy i umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania w e-społeczeństwie. W przeciwnym razie nie skorzystasz z dobrodziejstw oferowanych przez rozwój naszej cywilizacji. Wybierz obszar, moduł, poziom i zdaj egzamin by się sprawdzić.

PRACOWNIKU!

Posiadanie Certyfikatu ECCC podnosi twoje szanse na rynku pracy. Jednocześnie staje się dokumentacją twoich kompetencji w konkretnym obszarze wykorzystania technologii informatycznych. Dlatego poprzez zdanie niezależnego i obiektywnego egzaminu zwiększasz prawdopodobieństwo uzyskania pracy. Sprawdź, czego może od Ciebie wymagać pracodawca w Macierzy kompetencji ECCC.

PRACODAWCO!

Niekompetentny pracownik przynosi Ci stratę, ponieważ pracuje wolniej. Częściej się myli i musi naprawiać pomyłki, uczy się zamiast wykonywać swoje obowiązki, popełnia błędy, za które potem Ty płacisz. Powinieneś wymagać od swojego pracownika kompetencji, odpowiednich dla jego zakresu obowiązków, ponieważ kandydat do pracy z Certyfikatem ECCC posiada ściśle określone i sprawdzone kwalifikacje. Sprawdź, czego powinieneś od niego wymagać w Macierzy kompetencji ECCC.

SZKOŁO!

Standard ECCC przyczyni się do podniesienia prestiżu placówki, ponieważ uczniowie mają możliwość potwierdzenia wiedzy i umiejętności nabytych w procesie kształcenia poprzez międzynarodowy egzamin i certyfikat. Jest to możliwe dzięki korelacji treści poszczególnych modułów ECCC z podstawą programową.

PROJEKTODAWCO!

Certyfikat ECCC jest idealnym narzędziem do udowodnienia osiągnięcia twardych rezultatów projektów szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dlatego warto podkreślić, że niezależnie przeprowadzany egzamin zwiększa efektywność szkoleń przez podnoszenie poziomu motywacji trenerów i uczestników. Jest również obiektywną miarą jakości zrealizowanych szkoleń. Nie obawiaj się go użyć. Zobacz jak zastosować ECCC w projekcie korzystając z Macierzy Kompetencji ECCC.

Pliki do POBRANIA

Słowniczek pojęć ECCC, wersja 3.0 (2020)
Nomenklatura ECCC do stosowania we wszystkich dokumentach związanych z ECCC.

Opis certyfikatu