Opis certyfikatu

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Certyfikat ECCC – polska inicjatywa wspierająca budowę społeczeństwa informacyjnego w Europie

Opis certyfikatu ECCC wyjaśnia jak ważny jest w rozwoju kompetencji cyfrowych. Komisja Europejska w dniu 11 czerwca 2019 r. opublikowała The Digital Economy and Society Index 2019 (DESI). Wynika z niego m.in., że % osób posiadających co najmniej podstawowe kompetencje cyfrowe wzrósł do 58% (w porównaniu do 55% in 2015). Jednakże ciągle duża część aktywnych na rynku pracy Europejczyków nie posiada podstawowych kompetencji cyfrowych, chociaż większość ich stanowisk pracy wymaga posiadania takich kompetencji. 44% mieszkańców Unii Europejskiej i 35% europejskich pracowników nie posiada wystarczających kompetencji cyfrowych. Ponadto 10% pracowników nie posiada ich w ogóle (DESI 2019), co negatywnie odbija się na rynku pracy.

Jednocześnie istnieje coraz większe zapotrzebowanie na zaawansowane umiejętności cyfrowe w całej gospodarce. To spowodowało, że zatrudnienie w sektorze ICT wynosi obecnie 9,2 mln zatrudnionych specjalistów i jest ciągle niewystarczające. Dodatkowo Index 2020 notuje poprawę sytuacji w Polsce, tj. wystąpiło przesunięcie z miejsca 4 na 6 licząc od końca wobec Indexu 2019.

Dlaczego warto podnosić swoje kompetencje cyfrowe? Więcej informacji zawiera poniższy opis Certyfikatu ECCC.

 

 

Wychodzimy na przeciw potrzebom – opis Certyfikatu ECCC

Opis certyfikatu ECCC


ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych na różnych poziomach:
od podstawowego, poprzez średniozaawansowany, zaawansowany, aż po najwyższy – ekspercki. Kompetencje użytkowników zostały podzielone na obszary takie jak: Kompetencje Cyfrowe – DigComp, Technologie Informacyjne, Informatyczny, Techniczny i Branżowy. Wymienione obszary tworzą odpowiednie moduły certyfikacyjne, natomiast lista modułów jest w miarę potrzeb użytkowników rozszerzana. Zakresy kompetencji na poszczególnych poziomach i modułach precyzyjnie definiują sylabusy. Co istotne, wszyscy użytkownicy mogą skorzystać ze standardu ECCC.

 

Różnorodność obszarów i poziomów certyfikowanych kompetencji umożliwia elastyczne dostosowanie poziomu zweryfikowanych umiejętności i wiedzy pracownika do wymagań na każdym konkretnym stanowisku pracy. Warto również wiedzieć, że wybór obszaru i poziomu kompetencji dla poszczególnych stanowisk pracy jest wspomagany Macierzą Kompetencji ECCC.

 

Stopień spełnienia przez osobę wymagań kompetencyjnych dla każdego poziomu i modułu certyfikatu ECCC sprawdzany jest przy pomocy egzaminu. Jego czas trwania i zawartość merytoryczna zależy od poziomu certyfikacji. Po zakończeniu egzaminu wydawany jest Certyfikat ECCC, zaświadczający o stopniu spełnienia wymagań ECCC (w procentach) przez zdającego. Egzaminom ECCC może się poddać każda osoba i jednocześnie może wybrać dowolny moduł oraz poziom certyfikacji swoich kompetencji.

 

Zgodność certyfikacji

Opracowany przez Fundację ECCC system certyfikacji ECCC DigComp jest całkowicie zgodny z:

  • wytycznymi Komisji Europejskiej wyrażonymi w dokumentach Raporcie Komisji Europejskiej JRC pt.: DigComp: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, 2013; DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model, 2016; DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, 2017;
  • polskim wydaniem Raportu Komisji Europejskiej, JRC, pt.: DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, ECCC, 2016,
  • polskim wydaniem Raportu Komisji Europejskiej, JRC: DigComp 2.0 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli. Etap 1 aktualizacji: Pojęciowy Model Odniesienia., PTI, 2016,
  • polskim wydaniem Raportu Komisji Europejskiej, JRC: DigComp 2.1 Ramy kompetencji cyfrowych dla obywateli z ośmioma poziomami zaawansowania i przykładami zastosowania, ECCC – patronat Ministerstwa Cyfryzacji, 2017,
  • wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015),

Opis certyfikatu ECCC - DigComp    Opis certyfikatu ECCC - DigComp    Opis certyfikatu ECCC - rama kompetencji cyfrowych                          Opis certyfikatu ECCC - DigComp   Opis certyfikatu ECCC - DigComp 

    

http://www.digcomp.pl

 

Kwalifikowalność ECCC potwierdzona przez Ministerstwo Rozwoju

W serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój (http://www.power.gov.pl/), prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju, zamieszczona została informacja o spełnieniu przez standard ECCC wymogów kwalifikowalności.

PRACODAWCO!

Niekompetentny pracownik przynosi Ci stratę, ponieważ pracuje wolniej. Częściej się myli i musi naprawiać pomyłki, uczy się zamiast wykonywać swoje obowiązki, popełnia błędy, za które potem Ty płacisz. Powinieneś wymagać od swojego pracownika kompetencji, odpowiednich dla jego zakresu obowiązków, ponieważ kandydat do pracy z Certyfikatem ECCC posiada ściśle określone i sprawdzone kwalifikacje. Sprawdź, czego powinieneś od niego wymagać w Macierzy kompetencji ECCC.

PRACOWNIKU!

Posiadanie Certyfikatu ECCC podnosi twoje szanse na rynku pracy. Jednocześnie staje się dokumentacją twoich kompetencji w konkretnym obszarze wykorzystania technologii informatycznych. Dlatego poprzez zdanie niezależnego i obiektywnego egzaminu zwiększasz prawdopodobieństwo uzyskania pracy. Sprawdź, czego może od Ciebie wymagać pracodawca w Macierzy kompetencji ECCC.

OBYWATELU EUROPY!

Żyjesz w XXI wieku, w którym dzięki rozwojowi technologii informatycznych świat stał się małą wioską, a życie w nim – łatwiejsze. Będziesz mógł skonsumować to, co oferuje technologia w życiu codziennym, jeśli będziesz posiadał odpowiednie kompetencje. Dlatego zbuduj sobie ścieżkę rozwoju i osiągaj coraz wyższe poziomy wiedzy i umiejętności, niezbędnych do funkcjonowania w e-społeczeństwie. W przeciwnym razie nie skorzystasz z dobrodziejstw oferowanych przez rozwój naszej cywilizacji. Wybierz obszar, moduł, poziom i zdaj egzamin by się sprawdzić.

PROJEKTODAWCO!

Certyfikat ECCC jest idealnym narzędziem do udowodnienia osiągnięcia twardych rezultatów projektów szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dlatego warto podkreślić, że niezależnie przeprowadzany egzamin zwiększa efektywność szkoleń przez podnoszenie poziomu motywacji trenerów i uczestników. Jest również obiektywną miarą jakości zrealizowanych szkoleń. Nie obawiaj się go użyć. Zobacz jak zastosować ECCC w projekcie korzystając z Macierzy Kompetencji ECCC.

SZKOŁO!

Standard ECCC przyczyni się do podniesienia prestiżu placówki, ponieważ uczniowie mają możliwość potwierdzenia wiedzy i umiejętności nabytych w procesie kształcenia poprzez międzynarodowy egzamin i certyfikat. Jest to możliwe dzięki korelacji treści poszczególnych modułów ECCC z podstawą programową.

Pliki do POBRANIA

Słowniczek pojęć ECCC, wersja 3.0 (2020)
Nomenklatura ECCC do stosowania we wszystkich dokumentach związanych z ECCC.

Opis certyfikatu