Macierz kompetencji

Analiza Fundacji ECCC pozwoliła na określenie zalecanego poziomu kształcenia oraz ilości godzin dydaktycznych

Zalecany poziom kształcenia oraz ilość godzin dydaktycznych

Fundacja ECCC w wyniku analizy potrzeb społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy zaleca określony poziom (od A do D) oraz, na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspertów ds. metodyki i dydaktyki, szacunkową ilość godzin dydaktycznych. Zalecana liczba godzin, jak i zalecany poziom jest wartością uśrednioną i może być również podstawą tworzenia programów nauczania lub kursów komputerowych przez instytucje szkoleniowe. Całość określa macierz kompetencji ECCC.

 

Opis kolumn:

 • DC M1 Informacja i dane
 • DC M2 Komunikacja i współpraca
 • DC M3 Tworzenie treści cyfrowych
 • DC M4 Bezpieczeństwo
 • DC M5 Rozwiazywanie problemów

 

 • IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe
 • IT M2 Edycja dokumentów
 • IT M3 Obliczenia arkuszowe
 • IT M4 Bazy danych
 • IT M5 Multimedia
 • IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne
 • IT M7 Technologie mobilne
 • IT M8 Grafika biznesowa

POZIOM OGÓLNY KOMPETENCJI

L.P. STANOWISKO LUB POZIOM KSZTAŁCENIA digcomp 2.2 ZALECANA LICZBA
GODZ. DYDAKT.
information technology ZALECANA LICZBA
GODZ. DYDAKT.
DC
M1
DC
M2
DC
M3
DC
M4
DC
M5
IT M1 IT M2 IT M3 IT M4 IT M5 IT M6 IT M7 IT M8
01. Uczeń szkoły podstawowej A1 A1 A1 A1 A1 75 A A A A A A 90
02. Uczeń gimnazjum A2 A2 A2 A2 A2 75 A B A A B B B B 120
03. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej – profil zawodowy (ZSZ, technikum) B3 B3 B3 B3 B3 100 B B B A C C C C 120
04. Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej – profil ogólny (matura) B4 B4 B4 B4 B4 100 B B C B C C C B 120
05. Student – licencjat, inżynier C6 C6 C6 C6 C6 130 B C B A C C C B 120
06. Student – magister D7 D7 D7 D7 D7 150 C C D D C C C C 150
07. Nauczyciel (pakiet branżowy) C6 C6 C6 C6 C6 130 A B A C C A C 105
08. Służba zdrowia * (pakiet branżowy) C5 C5 C5 C5 C5 130 A B B A A A A 105
09. Obsługa turystyki (pakiet branżowy) B4 B4 B4 A2 A2 90 A C B B A C B B 120
10. Księgowy C6 C6 C6 C5 B4 120 B B C A A A 105
11. Doradca podatkowy, finansowy C6 C6 C6 C5 B4 120 B B D A B B A 135
12. Prawnik, adwokat C6 C6 C6 C5 B4 120 A C B B B B 120
13. Analityk IT D7 D7 C6 B4 B4 130 D D D D D D D D 210
14. Konsultant, sprzedawca, przedstawiciel handlowy B3 B3 B3 A2 A2 90 A B A B B B C 105
15. Kierowca zawodowy B3 B3 B3 A2 A2 90 A A A A B 75
16. Inżynier D7 D7 D7 D7 D7 150 C B D C A B B B 135
17. Doradca medyczny C5 C5 C5 A2 A2 100 B B C A B B B 120
18. Audytor D7 D7 D7 C5 C5 140 B C C B A B B B 120
19. Rolnik, robotnik B3 B3 B3 A2 A2 90 A B A A A 75
20. Trener IT D7 C7 D7 D7 D7 150 D D D D D D D D 210
21. Pracownik biura B4 B4 B4 B3 B3 100 B B B B B B B 120
22. Kierownik / Dyrektor ds. handlowych, marketingu, sprzedaży, personalnych D7 D7 D7 C5 C5 140 B C C B B C C C 150
23. Kierownik / Dyrektor działu technicznego D7 D7 D7 C6 C6 140 B B D C B B B B 150
24. Kierownik sklepu, marketu, menedżer sprzedaży B B C A B B B B 120
25. Koordynator projektu (POKL – i inne) B C C A B C C C 135
26. Specjalista ds. rozliczeń finansowych B B C A A 120
27. Specjalista ds. organizacji szkoleń B C B B B A 120
28. Specjalista ds. rekrutacji B B B B B B 105
29. Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji projektów (POKL – i inne) B C B B B B B 120
30. Zarządca nieruchomości A C C B B B C 150
31. Policjant / Żołnierz – pracownik administracyjny B C B A B B B 120
32. Policjant / Żołnierz – pracownik terenowy A A A B B B 75
33. Urzędnik administracji rządowej i samorządowej B C B A B B B 120
34. Psycholog, pedagog, terapeuta – pakiet branżowy A B A C C A B 105
35. Agent ubezpieczeniowy B B A B B B B 105
36. Ksiądz (duchowieństwo) A B A B B A B 105
37. Polityk A B A C C B B 120
38. Wolne zawody A A A B B B 75
39. Sektor lotniczy, komunikacyjny B A A C C B 90
40. Telemarketer, telepraca B B B A B C C B 120
41. Osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne zagrożone cyfrowym wykluczeniem ze społeczeństwa informacyjnego A A A A A 75
42. Elektromechanik C5 B4 A2 B3 A2 20 A A A A B B 25
43. Elektryk C5 B4 A2 B3 A2 20 A A A A B B 25
44. Kucharz A2 A2 A2 A2 10 A A A A 10
45. Magazynier Logistyk B4 B4 A2 C6 A2 25 B B C B B C 30
46. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego A2 A2 A2 10 A A A 10
47. Rolnik A2 B3 A2 A2 A2 20 B B B A A B B 25
48. Technik informatyk C6 C6 B4 C6 C6 30 C C C B B C C A 40
49. Technik logistyk C5 C6 C6 C6 B4 20 B C C C A C C 25
50. Technik pojazdów samochodowych A2 A2 A2 A2 15 B A A A A A 20
51. Technik programista C6 C6 C6 C6 B4 30 B B A C A C C A 40
* Lekarze, pielęgniarki, pracownicy administracji

Indywidualna ścieżka certyfikacji ECCC

System certyfikacji ECCC jest najbardziej elastycznym systemem certyfikacji z zakresu kluczowych kompetencji cyfrowych. Można w każdym wieku, niezależnie od statusu społecznego, wykonywanego zawodu, oraz w każdym czasie podnieść swoje kompetencje cyfrowe z wybranego zagadnienia.

Certyfikacja ECCC daje możliwość sprawdzenia własnych umiejętności komputerowych na 4 poziomach i kompetencji cyfrowych na 8 poziomach. Sugerujemy, aby budowanie własnej ścieżki kompetencji cyfrowych odbywało się przy współpracy z doradcą zawodowym lub certyfikowanym Egzaminatorem/Trenerem ECCC.

Najczęściej dla osób pragnących uczestniczyć w kursach przygotowujących do egzaminu ECCC przyjmuje się następujący wskaźnik:

15

Poziom A: Podstawowy

10-15 godzin na jeden moduł

20

Poziom B: Średniozaawansowany

15–20 godzin na jeden moduł

30

Poziom C: Zaawansowany

20–30 godzin na jeden moduł

40

Poziom D: Ekspercki

30–40 godzin na jeden moduł

Macierz kompetencji