Ośrodki egzaminacyjne

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Ośrodki Egzaminacyjne ECCC – zapraszamy do współpracy!

Fundacja ECCC Polska, będąca jednocześnie Operatorem Krajowym Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Cyfrowych ECCC w Polsce, pragnie zaprosić Państwa do współpracy, poprzez możliwość utworzenia w Państwa placówce Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC. Przedstawiamy poniżej najważniejsze cele i korzyści, a także warunki, pozwalające tworzyć nowe Ośrodki Egzaminacyjne ECCC.

 

Rola i zadania Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC:

 • Jest organizatorem Egzaminów ECCC.
 • Posiada licencję uprawniającą do przeprowadzania Egzaminów ECCC, udzieloną przez Fundację ECCC, która jest również potwierdzona Certyfikatem Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.

 

Ośrodek Egzaminacyjny ECCC zapewnia:

 • Organizację i przeprowadzanie Egzaminów ECCC.
 • Dostęp do Systemu Egzaminacyjnego ECCC.
 • Wydruk certyfikatów i przekazanie ich osobom egzaminowanym.
 • Obsługę finansową egzaminów.

 

Warunki konieczne do uzyskania statusu Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC to:

 • Podpisanie umowy z co najmniej jednym Egzaminatorem ECCC – istnieje możliwość delegowania pracownika na szkolenie dla Egzaminatorów ECCC.
 • Wyznaczenie Administratora Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC, odpowiedzialnego za organizację dostępu do Platformy Egzaminacyjnej ECCC – funkcję administratora pełnić może Egzaminator ECCC, jak również dowolna osoba wskazana przez kierownictwo placówki, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia.
 • Drukowanie certyfikatów i sygnowanie hologramem.

 

Korzyści dla Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC:

 • Podniesienie prestiżu placówki, poprzez możliwość zaproponowania certyfikacji w standardzie międzynarodowym.
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej placówki, co z pewnością jest szczególnie atrakcyjne w kontekście możliwości współfinansowania kształcenia w ramach szerokiej gamy inicjatyw i funduszy europejskich.
 • Możliwość pozyskania dodatkowych środków na finansowanie działalności placówki.

Jak uzyskać status Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC?

Podpisać Umowę Licencyjną z Fundacją ECCC


PLIKI DO POBRANIA

Umowa Licencyjna, wersja 1.10 (25.04.2019)

Wzór umowy licencyjnej zawieranej z Fundacją ECCC na prowadzenie Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.

Załącznik, wersja 1.11 (01.07.2020)

Załącznik stanowi integralną część Umowy i zawiera informacje o opłatach za usługi Fundacji ECCC świadczonych w ramach Umowy Licencyjnej na prowadzenie Ośrodka Egzaminacyjnego ECCC.


Centralny Ośrodek Egzaminacyjny ECCC

HUMANEO
ul. Nawojowska 12
33-300 Nowy Sącz
Menadżer OE: Marek Jakubowski
tel. kom.: 605 082 928
marek.jakubowski@humaneo.pl

Centralny Ośrodek Egzaminacyjny ECCC został powołany przez Fundację ECCC w celu zapewnienia możliwości zorganizowania i przeprowadzenia egzaminów na terenie całego kraju w sytuacji, gdy lokalnie (w danym województwie) nie ma Ośrodka Egzaminacyjnego lub Ośrodek Egzaminacyjny nie jest w stanie obsłużyć żądanej liczby egzaminów w zadanym czasie zgodnie z przyjętą polityką jakości ECCC.

Ośrodki egzaminacyjne