Ceny egzaminów

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Ceny w poniższej tabeli dotyczą pojedynczego egzaminu (nie obszaru).

POZIOM EGZAMINU CZAS TRWANIA 1 CENA ZA 1 EGZAMIN I CERTYFIKAT 2
Poziom A: Podstawowy 30 min. 100 zł
Poziom B: Średniozaawansowany 45 min. 150 zł
Poziom C: Zaawansowany 60 min. 200 zł
Poziom D: Ekspercki 90 min. 250 zł
Obszar branżowy
PI M8, PI M13 30 min. 100 zł
pozostałe z obszaru branżowego 90 min. 250 zł3
  1. Czas trwania Egzaminu ECCC może być zwiększony o 20% w przypadku osób niepełnosprawnych w sytuacji,
    gdy niepełnosprawność wpływa na szybkość realizacji zadań.
  2. Ceny podane w tabeli są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
  3. Egzamin na poziomie D (ekspert) organizowane są jednorazowo dla minimum 5 kandydatów.

Każdorazowo po zdaniu Egzaminu ECCC wydawany jest Certyfikat ECCC zawierający wynik egzaminu w procentach.

Ceny egzaminów