Ceny egzaminów

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Ceny w poniższej tabeli dotyczą pojedynczego egzaminu (nie obszaru).

POZIOM EGZAMINU CZAS TRWANIA CENA ZA 1 EGZAMIN I CERTYFIKAT CENA w UE4
Poziom A: Podstawowy 30 min. 100 zł / 150 zl5 50 EUR
Poziom B: Średniozaawansowany 45 min. 150 zł 75 EUR
Poziom C: Zaawansowany 60 min. 200 zł / 250 zł5 110 EUR
Poziom D: Ekspercki 90 min. 250 zł 135 EUR
Obszar branżowy
PI M8, PI M13 30 min. 100 zł / 250 zł5 135 EUR
pozostałe z obszaru branżowego 90 min. 250 zł3 135 EUR
  1. Czas trwania Egzaminu ECCC może być zwiększony o 20% w przypadku osób niepełnosprawnych w sytuacji,
    gdy niepełnosprawność wpływa na szybkość realizacji zadań.
  2. Ceny podane w tabeli są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT.
  3. Egzamin na poziomie D (ekspert) organizowane są jednorazowo dla minimum 5 kandydatów.
  4. Wg ustaleń Narodowego Operatora.
  5. Aktualny cennik obowiązuje od 01.07.2020. nie dotyczy aktualnie trwających, zaakceptowanych, będących w uzgodnieniach, już złożonych zadań. W tych przypadkach utrzymana zostaje cena dotychczasowa do zakończenia tych zadań.

Każdorazowo po zdaniu Egzaminu ECCC wydawany jest Certyfikat ECCC zawierający wynik egzaminu w procentach.

Ceny egzaminów