Poziomy certyfikacji

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Kompetencje wykorzystania technologii informatycznych mogą być weryfikowane na różnych poziomach:

A. Podstawowy
(Foundation)

B. Średniozaawansowany (Intermediate)

C. Zaawansowany
(Advanced)

D. Ekspercki
(Highy Specialised)

A. Poziom podstawowy ECCC

wyznacza minimalne wymagania w stosunku do użytkownika technologii z danego modułu tematycznego. Osoba posiadająca taki certyfikat zna teoretycznie bazowe pojęcia z danego modułu (np. Edycji dokumentów) oraz potrafi się posługiwać ogólnie dostępnymi narzędziami w podstawowym zakresie funkcjonalnym. Weryfikacji podlega około 15% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

 

B. Poziom średniozaawansowany ECCC

sprawdza kompetencje zdefiniowane dla poziomu podstawowego wraz z rozszerzonym zakresem funkcji narzędzi i technologii informatycznych, których dotyczy dany moduł. Weryfikacji podlega około 30% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

 

C. Poziom zaawansowany ECCC

wyznacza wymagania poziomu średniozaawansowanego rozszerzone o biegłe posługiwanie się zaawansowanymi funkcjami narzędzi i technologii informatycznych w danym obszarze. Weryfikacji podlega około 60% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

 

D. Poziom ekspercki ECCC

oznacza wysoką biegłość, rozległą wiedzę oraz duże doświadczenie praktyczne w weryfikowanym obszarze. Weryfikacji podlega około 90% możliwości, jakie daje technologia w danym obszarze.

Poziomy certyfikacji