Uznawalność

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

ECCC DigComp – Ramy Kompetencji Cyfrowych (Digital Competence Framework)

Fundacja ECCC opracowała i wdrożyła system certyfikacji ECCC DigComp całkowicie zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej:

 • DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, KE JRC, 2013
 • DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens, Update Phase 1: The Conceptual Reference Model, KE JRC, 2016,
 • DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use, KE JRC, 2017,
 • Polskim wydaniem Raportu Komisji Europejskiej, JRS; DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, 2016 oraz
 • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015)

ECCC DigComp jest polskim certyfikatem całkowicie zgodnym z ww dokumentami.

Ramy odniesienia DigComp zostały opracowane przez Komisję Europejską – Wspólne Centrum Badawcze. Fundacja ECCC  jest dedykowana do promocji stosowania oraz wdrożenia ramy DigComp w Polsce. Współpracuje z Komisją Europejską nad rozwojem DigComp oraz wdrożeniem ram na europejskim rynku pracy, uczestniczyła w opracowaniu zmodyfikowanych ram DigComp 2.0 i 2.1.

Za wdrożenie ram DigComp w Polsce Fundacja ECCC uzyskała nominację do nagrody Komisji Europejskiej DIGITAL SKILLS AWARD 2016.

Komisja Europejska wskazuje certyfikację kompetencji cyfrowych ECCC m.in. w poniższych swoich publikacjach i raportach:

 

              

KWALIFIKOWALNOŚĆ ECCC POTWIERDZONA ZOSTAŁA PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU
W serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój (http://www.power.gov.pl/) prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju zamieszczona została informacja o spełnieniu przez standard ECCC wymogów kwalifikowalności.
W najczęściej zadawanych pytaniach w zakresie uzyskiwania kwalifikacji można przeczytać:

4. Pytanie: Proszę o informację, czy certyfikaty wydawane przez fundację ECCC są wystarczającym potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji cyfrowych?

Odpowiedź: Szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego kursant otrzymuje certyfikat ECCC. Jest to standard certyfikacji kompetencji informatycznych, który został opracowany w Polsce, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku w zakresie edukacji informatycznej, jak również wymagań w obszarze powszechnego potwierdzania kompetencji zawodowych. Jako szkolenie uznane w określonych środowiskach zakończone walidacją i certyfikowaniem można uznać je za kwalifikowalne i spełniające wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

Ponadto w dokumencie: „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” można przeczytać:

Do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji można wskazać przykłady kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, które mają znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym. Do takich kwalifikacji należą m.in.:

Kwalifikacje komputerowe/informatyczne:

 • Certyfikaty umiejętności komputerowych odpowiadające standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework),DIGCOMP, np.: (…) ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych);

BEZPOŚREDNIE ODNOŚNIKI:

 • Sylabusy modułów ECCC – tutaj
 • Podręczniki wspomagające przygotowanie do egzaminów – tutaj
 • Informacja dodatkowa o certyfikacie ECCC DigComp – pobierz
 • Cennik egzaminów ECCC DigComp – tutaj
 • Wysoka jakość – zobacz
 • Krajowy Punkt Kontaktowy DigComp – zobacz
Uznawalność