e - Nauczanie

Wspieramy rozwój nauki online

WSPIERAMY ROZWÓJ NAUKI ON-LINE

Uczyń naukę bardziej produktywną! Poznaj nowoczesne narzędzia umożliwiające zdalne nauczanie.

Pandemia coronowirusa Covid- 19 wymusiła wdrożenie systemów nauczania online.
Aby pomóc nauczycielom i rodzicom w pracy online do ich dyspozycji oddajemy nowoczesną platformę edukacyjną.
Logując się do niej uzyskasz dostęp do multimedialnych materiałów szkoleniowych. Nauczysz się, jak korzystać z Google Classroom – wirtualnej klasy, w której nauczyciel ma możliwość prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym. Może tworzyć i zamieszczać własne materiały edukacyjne, planować zadania, monitorować pracę uczniów i oceniać ich postępy.

Po zapoznaniu się z treścią szkolenia będziesz miał możliwość sprawdzić stopień opanowania prezentowanych treści.

Po zakończeniu pracy i zweryfikowaniu swoich umiejętności otrzymasz międzynarodowy certyfikat kompetencji informatycznych z modułu IP M21 Zdalne nauczanie.

 

http://e-nauczanie.eccc.com.pl/