Polsko - Amerykańska Akademia Cyfrowa

Polish - American Cyber Academy


Polsko – Amerykańska Akademia Cyfrowa
(PAAC/PACA) jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Lublinie, prowadzoną przez Fundację ECCC we współpracy z partnerami amerykańskimi.

 

Technologie cyfrowe są jednym z podstawowych elementów współczesnego życia zawodowego i społecznego. Należą do jednego z najważniejszych obszarów kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Można je zdefiniować jako swobodne i krytyczne korzystanie z technologii informacyjno -komunikacyjnych, aby osiągać cele związane m. in. z nauką, pracą czy aktywnym uczestnictwem w social mediach.

Akademia ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu technologii cyfrowych. Nauka w Akademii nie tylko stwarza uczestnikom okazję do zdobycia oraz doskonalenia umiejętności, ale również pozwoli wypracować zindywidualizowane rozwiązania, gotowe do zastosowania w społeczeństwie cyfrowym.

 

nr.ewid. UML – 259/P/N

PAAC