Polsko - Amerykańska Akademia Cyfrowa

Polish - American Cyber Academy


Polsko – Amerykańska Akademia Cyfrowa
(PAAC/PACA) jest Niepubliczną Placówką Kształcenia Ustawicznego z siedzibą w Lublinie, prowadzoną przez Fundację ECCC we współpracy z partnerami amerykańskimi.

 

Technologie cyfrowe są jednym z podstawowych elementów współczesnego życia zawodowego i społecznego. Należą do jednego z najważniejszych obszarów kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Można je zdefiniować jako swobodne i krytyczne korzystanie z technologii informacyjno -komunikacyjnych, aby osiągać cele związane m. in. z nauką, pracą czy aktywnym uczestnictwem w social mediach.

Akademia ma na celu dostarczenie praktycznej wiedzy z zakresu technologii cyfrowych. Nauka w Akademii nie tylko stwarza uczestnikom okazję do zdobycia oraz doskonalenia umiejętności, ale również pozwoli wypracować zindywidualizowane rozwiązania, gotowe do zastosowania w społeczeństwie cyfrowym.

 

Kursy kształcenia:

 1. Tester oprogramowania – technologie manualne.
 2. Tester oprogramowania – technologie zautomatyzowane.
 3. Młodszy programista stron internetowych (Technologie front-end: HTML, CSS, JavaScript. Wymiar: 60 h.)
 4. Projektant UX aplikacji internetowych.
 5. Programowanie w Java od podstaw.
 6. Programowanie w PHP i SQL od podstaw. (Programowanie back-end aplikacji webowej w Apache-PHP-MySQL)
 7. Programowanie w Python od podstaw.
 8. Programowanie systemów mobilnych od podstaw (Technologia: programowanie na platformę Android. Język SWIFT)
 9. Zaawansowane programowanie aplikacji webowych.
 10. Administrator treści stron internetowych (Technologia: Workpress)
 11. Tworzenie i wykorzystywanie kursów e-learningowych (Technologie: moodle, PowerPoint, Google meeting/Zoom)
 12. Podstawy bezpieczeństwa cyfrowego dla wszystkich.
 13. Wstęp do bezpieczeństwa cyfrowego technicznego (Forword To Technical Security – JASPER).
 14. Programowanie LINUX (LINUX – JASPER).
 15. Koncepcje sieciowe (Network Concepts – JASPER).
 16. Jak pozostać anonimowym (Staying Anonymous – JASPER).

nr.ewid.: UML – 259/P/N
RIS nr: 2.06/00009/2018
REGON: 061499354

 

             

 

PAAC