DigComping

Digital Competence For Citizens

W wyniku Zalecenia Parlamentu Europejskiego z 2006 r. kompetencje cyfrowe zostały uznane za jedne z ośmiu kompetencji kluczowych niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie. Można je ogólnie zdefiniować jako kompetentne, świadome i kreatywne wykorzystanie technologii informacyjno -komunikacyjnych mające na celu osiągnięcie celów m.in. związanych z pracą, nauką, aktywnym udziałem w życiu społecznym. Kompetencje cyfrowe mają charakter szczególny, gdyż bezpośrednio przyczyniają się i wpływają na proces nabywania pozostałych kluczowych kompetencji, takich jak porozumiewanie się w języku ojczystym i obcych, umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie. Są powiązane z wieloma umiejętnościami, które powinni posiadać wszyscy obywatele Unii Europejskiej w celu zapewnienia im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym.

Fundacja ECCC w grudniu 2014 roku przystąpiła do modyfikacji standardu ECCC (2.0) i opracowywania nowego obszaru w ramach certyfikacji ECCC pod nazwą Kompetencje Cyfrowe – DigComp. Podstawą wdrażanego obszaru stały się zalecenia Komisji Europejskiej wyrażone w raporcie: Ferrari A.: „DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe”. JRC Scientific and Policy Reports, 2013.

Wszystkie działania Fundacji ECCC w zakresie przygotowania, wdrożenia ram DigComp i ich rozwoju zostały nazwane Projektem „DigComping„. Głównym celem projektu było przyczynienie się do budowania społeczeństwa cyfrowego poprzez rozwijanie i uznawanie kompetencji cyfrowych w populacji ogólnej w kraju.
Praktyczne wdrożenie przez Fundację ECCC koncepcji DigComp w Polsce zostało wysoce ocenione przez Komisję  Europejską. Fundacja ECCC została nominowana do europejskiej nagrody DIGITAL SKILLS AWARD 2016.

DigComping