HUMANEO

Centralny Ośrodek Kształcenia ECCC

Fundacja ECCC Polska powierzyła pełnienie funkcji Centralnego Ośrodka Kształcenia ECCC stowarzyszeniu HUMANEO, które w imieniu Fundacji ECCC organizuje oraz przeprowadza szkolenia, egzaminy i warsztaty dla kandydatów na Egzaminatorów i Trenerów ECCC.

Stowarzyszenie HUMANEO działa na rzecz aktywizacji zawodowej. Jego misją jest rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprzez podejmowanie działań o innowacyjnym charakterze, opartych na wiedzy i najlepszych praktykach branżowych.

HUMANEO współpracuje z akredytowanymi trenerami i egzaminatorami, jednostkami administracji rządowej i samorządowej, włączając się w opracowanie projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, w szczególności z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jak również z Regionalnych Programów Operacyjnych.

tel.: (18) 547 70 70
email: stowarzyszenie@humaneo.pl

Centralny Ośrodek Kształcenia