G & B

Obsługa technologiczna

Obsługa technologiczna

Realizacja usług IT:

 • Kompleksowe audyty bezpieczeństwa;
 • Wdrażanie polityk bezpieczeństwa zgodnych z normami RODO/ ISO/IEC 27001 / ISO/IEC 27018;
 • Budowanie polityk i procesów wokół ISMS, Business Continuity, Disaster Recovery, DRP, BCP;
 • Wdrożenie systemów kopii zapasowych dla stacji roboczych i serwerów;
 • Serwerowe systemy bezpieczeństwa;
 • Utrzymanie usług tożsamości z naciskiem na bezpieczeństwo przez m. in. conditional access, multi-factor authentication;
 • Systemy zarządzania urządzeniami mobilnymi MDM;
 • Oprogramowanie SAM do audytu i inwentaryzacji stanu sprzętu komputerowego i zgodności licencji;
 • Analiza biznesowa pod kątem utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej;
 • Wdrażanie zaawansowanych aplikacji opartych na infrastrukturze lokalnej i chmury obliczeniowej;
 • Wirtualizacja i zarządzanie serwerami na różnych platformach Windows, MAC, Linux;
 • Wdrażanie zaawansowanych usług  zdalnej współpracy opartych o platformy Microsoft;
 • Budowa systemów informatycznych e-learningu, e-nauczania, e-zdrowia, telemedycyny;
 • Wdrażanie zaawansowanych portali dostępnych publicznie lub w intranecie;
 • Monitorowanie środowisk informatycznych;
 • Integracja środowisk informatycznych w scentralizowane systemy;
 • Sieci komputerowe w skali enterprise w tym również rozproszone;
 • Wsparcie informatyczne i konsultacje dla poszczególnych sektorów it:
  Chmura obliczeniowa, sieci komputerowe, programowanie, bezpieczeństwo IT, bazy danych, nowe technologie informatyczne.

Dowiedz się więcej o Fundacji ECCC oraz jej działalności.

email: it@paca-digitalacademy.eu

G&B