Europejski Certyfikat Kompetencji Cyfrowych

Wyznaczamy standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Budujemy społeczeństwo
informacyjne w Europie

System egzaminacyjny

Najważniejsze cechy systemu to: bezpieczeństwo, bezstronność, łatwość obsługi i natychmiastowa gratyfikacja.

Dowiedz się więcej

Poziomy certyfikacji

Kompetencje wykorzystania technologii informatycznych mogą być weryfikowane na różnych poziomach.

Dowiedz się więcej

Obszary i moduły

Technologie informatyczne są bardzo różnorodne i wielopłaszczyznowe. ECCC dzieli kompetencje użytkowników na obszary.

Dowiedz się więcej

Efekty kształcenia

W ECCC zdefiniowane zostały efekty kształcenia weryfikowane przez egzamin z każdego modułu na każdym poziomie.

Dowiedz się więcej

ECCC DigComp

Digital Competence For Citizens

Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

 • DSJC-Best-Practices-GREEN-CITIZENS-Finalist-positive-450px-copy.jpg

  Fundacja ECCC finalistą nagrody Komisji Europejskiej DIGITAL SKILLS AWARD 2016!

  Komisja Europejska w ramach konkursu DIGITAL SKILLS AWARD 2016 wyłoniła 16 projektów, które według oceny Kapituły najlepiej zachęcają ludzi do rozwijania umiejętności cyfrowych w pracy, edukacji i życiu.
  W sumie zgłoszonych zostało 258 projektów w 4 kategoriach:

  • Umiejętności cyfrowe dla wszystkich obywateli (66 projektów).
  • Umiejętności cyfrowe dla rynku pracy (58 projektów).
  • Wysoko wykwalifikowani specjaliści ICT w Europie (114 projektów).
  Czytaj więcej
  Fundacja ECCC finalistą nagrody Komisji Europejskiej DIGITAL SKILLS AWARD 2016!
 • list_gratulacyjny_02.jpg

  Fundacja ECCC uzyskała tytuł Symbol Innowacji 2016!

  „Stworzony przez Fundację ECCC standard oceny kompetencji cyfrowych ECCC w tym ECCC DigComp oraz platforma szkoleniowo-walidacyjna jest w ocenie kapituły Programu innowacją na skalę globalną. Skala działania, zaawansowanie produktu oraz współpraca z wysoko wyspecjalizowanymi partnerami to w ocenie Kapituły kluczowe elementy świadczące o sukcesie projektu”.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu, który jeszcze bardziej motywuje nas do pracy na rzecz rozwoju systemu.

  Czytaj więcej

  Fundacja ECCC uzyskała tytuł Symbol Innowacji 2016!
 • ECCC-DIGCOMP-w-100-zgodny-z-wymogami-Komisji-Europejskiej_02.png

  ECCC DIGCOMP w 100% zgodny z wymogami Komisji Europejskiej

  „Po wejściu do Unii Europejskiej Polska musiała dostosowywać prawo i działania do europejskich wymogów, którymi były m.in. dyrektywy o kompetencjach kluczowych, wydane przez Komisję Europejską w 2006 r. Jedną z ośmiu grup kompetencji były tzw. Digital Competences (w skrócie: DigComp), przetłumaczone jako „Kompetencje Informatyczne”. Dziś ten zestaw bardziej precyzyjnie określa się mianem kompetencji cyfrowych, które skutecznie i dokładnie weryfikuje system ECCC.”

  Czytaj więcej
  ECCC DIGCOMP w 100% zgodny z wymogami Komisji Europejskiej
 • Zakończono-realizację-dolnośląskiego-projektu-„Klucz-do-kompetencji”.jpg

  Zakończono realizację dolnośląskiego projektu „Klucz do kompetencji”

  30 czerwca 2015 roku zakończono roczną realizację projektu pn. „Klucz do kompetencji”. Uczestnikami projektu byli uczniowie z 5 dolnośląskich szkół podstawowych. Głównym celem zajęć było podniesienie kompetencji poszczególnych uczniów oraz wyrównanie szans edukacyjnych. W efekcie zrealizowano także dodatkowe, założone cele projektu, tj.

  • wyrównano braki edukacyjne w zakresie j. polskiego, matematyki, umiejętności czytania i pisania, matematycznych, poprawnej wymowy, komunikacji społecznej, rozwoju fizycznego,
  Czytaj więcej
  Zakończono realizację dolnośląskiego projektu „Klucz do kompetencji”
 • lodzcy_seniorzy.jpg

  Łódzcy seniorzy podnieśli swoje komputerowe kompetencje

  Od 1 czerwca 2013 roku do końca czerwca 2015 roku został zrealizowany projekt „Aktywny senior”, w ramach którego 60 osób powyżej 50 roku życia podniosło swoje kompetencje ICT w standardzie ECCC oraz uczestniczyło w szkoleniu językowym TGLS.

  Szkolenia informatyczne zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi standardu ECCC i zakończyły się certyfikacją. W trakcie trwania projektu kursanci uczestniczyli w zajęciach dotyczących następujących obszarów kształcenia: zielone biuro, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie obiegiem dokumentów, e-marketing, planowanie i śledzenie przedsięwziąć.

  Czytaj więcej
  Łódzcy seniorzy podnieśli swoje komputerowe kompetencje
 • Zakończono-realizację-dolnośląskiego-projektu-„Klucz-do-kompetencji”.jpg

  Zakończono realizację projektu „Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

  Zakończono realizację projektu „Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. W ramach projektu podniesiono kwalifikacje zawodowe w obszarze kompetencji informatycznych w standardzie ECCC.

  Czytaj więcej
  Zakończono realizację projektu „Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”
Strona główna