ECCC DIGCOMP – Ramy Kompetencji Cyfrowych (Digital Competence Framework)

Fundacja ECCC opracowała system certyfikacji ECCC DIGCOMP całkowicie zgodny z:
  • Raportem Komisji Europejskiej JRC IPTS; DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe, 2013
  • Polskim wydaniem Raportu Komisji Europejskiej, JRS IPTS; DIGCOMP: Ramy odniesienia dla rozwoju i rozumienia kompetencji cyfrowych w Europie, 2016 oraz
  • Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020” (MIiR/H 2014-2020/19(01)/06/2015)
ECCC DIGCOMP jest polskim certyfikatem całkowicie zgodnym z ww dokumentami.

Ramy odniesienia DIGCOMP zostały opracowane przez Komisję Europejską, Wspólne Centrum Badawcze. Fundacja ECCC jest dedykowana do promocji stosowania oraz wdrożenia ramy DIGCOMP w Polsce.
Implementacja ramy DIGCOMP w Europie

KWALIFIKOWALNOŚĆ ECCC POTWIERDZONA ZOSTAŁA PRZEZ MINISTERSTWO ROZWOJU
W serwisie Programu Wiedza Edukacja Rozwój (http://www.power.gov.pl/) prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju zamieszczona została informacja o spełnieniu przez standard ECCC wymogów kwalifikowalności.
W najczęściej zadawanych pytaniach w zakresie uzyskiwania kwalifikacji można przeczytać:

4. Pytanie: Proszę o informację, czy certyfikaty wydawane przez fundację ECCC są wystarczającym potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji cyfrowych?

Odpowiedź: Szkolenie kończy się egzaminem, na podstawie którego kursant otrzymuje certyfikat ECCC. Jest to standard certyfikacji kompetencji informatycznych, który został opracowany w Polsce, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku w zakresie edukacji informatycznej, jak również wymagań w obszarze powszechnego potwierdzania kompetencji zawodowych. Jako szkolenie uznane w określonych środowiskach zakończone walidacją i certyfikowaniem można uznać je za kwalifikowalne i spełniające wymogi „Wytycznych monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020”.

Ponadto w dokumencie: „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego” można przeczytać:

Do czasu pełnego uruchomienia Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji można wskazać przykłady kwalifikacji spoza systemów oświaty i szkolnictwa wyższego, które mają znaczenie w określonych środowiskach działalności społecznej lub zawodowej oraz mają stworzony własny system walidacji i certyfikowania. Ponadto pomimo braku regulacji ze strony państwa polskiego, kwalifikacjami są również certyfikaty, dla których wypracowano już system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowym. Do takich kwalifikacji należą m.in.:

Kwalifikacje komputerowe/informatyczne:

  • Certyfikaty umiejętności komputerowych odpowiadające standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework),DIGCOMP, np.: (...) ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych);


BEZPOŚREDNIE ODNOŚNIKI:
  • Sylabusy modułów ECCC DIGCOMP – tutaj
  • Cennik egzaminów ECCC DIGCOMP – tutaj
  • Podręczniki wspomagające przygotowanie do egzaminów – tutaj
  • Informacja dodatkowa o certyfikacie ECCC DIGCOMP – pobierz
  • Wysoka jakość - zobacz
  • Krajowy Punkt Kontaktowy DIGCOMP - zobacz
Aktualności
Aktualności z cyfrowego świata


2015-06-11Standard MIiR wymagań dla kompetencji cyfrowychInformujemy, iż 2 czerwca 2015 roku Minister Infrastruktury i Rozwoju zatwierdził dokument pn. „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

więcej »

2015-01-22Surfujący seniorMinister Administracji i Cyfryzacji- Andrzej Halicki spotkał się w ramach cyklu „Latarnik Polski Cyfrowej” z grupą osób w wieku 50+ uczących się obsługi komputera i korzystania z Internetu.

więcej »

2015-01-16e- Administracja w ocenie internautówMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji przeprowadziło wśród internautów badanie dotyczące jakości elektronicznych usług administracyjnych w Polsce w 2014 roku. Wyniki w porównaniu z 2013 rokiem są pozytywne.

więcej »