Efekty kształcenia

ECCC wyznacza standard kompetencji użytkowników technologii informatycznych

Efekty kształcenia weryfikowane przez certyfikat ECCC

Europejskie Ramy Kwalifikacji (ang. Europeam Qualifications Framework, EQF), wdrażane w całej Unii Europejskiej na podstawie Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie [Dziennik Urzędowy C 111, 6.5.2008], mają na celu promowanie mobilności pracowników i zapewnienie uznawalności ich kompetencji. ERK wymagają opisu wyników kształcenia, poprzez podanie wiedzy, umiejętności i kompetencji. W ECCC zdefiniowane zostały również efekty kształcenia weryfikowane przez egzamin z każdego modułu na każdym poziomie. Można je wykorzystać w procesie tworzenia programów kształcenia, zgodnych z ERK i Krajowymi Ramami Kwalifikacji (KRK).

Symbol modułu Nazwa modułu EFEKTY
KSZTAŁCENIA
dla poziomu
EFEKTY KSZTAŁCENIA
dla poziomu
EFEKTY KSZTAŁCENIA
dla poziomu
EFEKTY KSZTAŁCENIA
dla poziomu
DC2.1 – A1 A2 DC2.1 – B3 B4 DC2.1  – C5 C6 DC2.1 – D7 D8
W obszarze Kompetencje cyfrowe – DigComp 2.1 (Digital Competences) standard ECCC wydziela następujące moduły:
DC2.1 M1 Informacja i dane POBIERZ A1 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ A2 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B3 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B4 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C5 Pobierz sylabus ECCCPOBIERZ C6 Pobierz sylabus ECCC POBIERZ D7 Pobierz sylabus ECCCPOBIERZ D8 Pobierz sylabus ECCC
DC2.1 M2 Komunikacja i współpraca POBIERZ A1 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ A2 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B3 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B4 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C5 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C6 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D7 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D8 Pobierz sylabus ECCC
DC2.1 M3 Tworzenie treści cyfrowych POBIERZ A1 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ A2 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B3 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B4 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C5 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C6 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D7 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D8 Pobierz sylabus ECCC
DC2.1 M4 Bezpieczeństwo POBIERZ A1 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ A2 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B3 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B4 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C5 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C6 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D7 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D8 Pobierz sylabus ECCC
DC2.1 M5 Rozwiązywanie problemów POBIERZ A1 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ A2 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B3 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ B4 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ C5 Pobierz sylabus ECCCPOBIERZ C6 Pobierz sylabus ECCC POBIERZ D7 Pobierz sylabus ECCC
POBIERZ D8 Pobierz sylabus ECCC
Symbol
modułu
Nazwa
modułu
EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA POZIOMU A
EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA POZIOMU B
EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA POZIOMU C
EFEKTY KSZTAŁCENIA
DLA POZIOMU D
W obszarze Kompetencje cyfrowe – DigComp (Digital Competences) standard ECCC wydziela następujące moduły:
DC M1 Informacja POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
DC M2 Komunikacja POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
DC M3 Tworzenie treści POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
DC M4 Bezpieczeństwo POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
DC M5 Rozwiązywanie problemów POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
W obszarze Technologii informacyjnych – IT (Information Technology) standard ECCC wydziela następujące moduły:
IT M1 Sprzęt i oprogramowanie komputerowe POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M2 Edycja dokumentów POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M3 Obliczenia arkuszowe POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M4 Bazy danych POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M5 Multimedia POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M6 Technologie informacyjno-komunikacyjne POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M7 Technologie mobilne POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
IT M8 Grafika biznesowa POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC POBIERZ Pobierz sylabus ECCC
W obszarze Informatycznym – CS (Computer Science) standard ECCC wydziela następujące moduły:
CS M1 Programowanie
CS M2 Grafika komputerowa
CS M3 Tworzenie aplikacji internetowych
CS M4 Programowanie robotów
W obszarze Technicznym – AI (Applied Informatics) standard ECCC wydziela następujące moduły:
AI M1 Projektowanie dwuwymiarowe (CAD 2D)
AI M2 Projektowanie przestrzenne (CAD 3D)
W obszarze Branżowym – PI (Professional Informatics) standard ECCC wydziela następujące moduły:
PI M1 e-Nauczanie
PI M2 Testowanie oprogramowania
PI M3 Obsługa turystyki
PI M4 Multimedia w dydaktyce
PI M5 Komputer w edukacji wczesnoszkolnej
PI M6 e-Urząd
PI M7 e-Marketing
PI M8 Technologie interaktywne
PI M9 Grafika dla fotografów
PI M10 Roboty
PI M11 Zarządzanie obiegiem dokumentów
PI M12 Bezpieczeństwo informacji
PI M13 Zielone biuro
PI M14 Planowanie i śledzenie przedsięwzięć
PI M15 Kadry i płace
PI M16 Obsługa biura
PI M17 Techniki sprzedaży
PI M18 Finanse i księgowość
PI M19 Rhinoceros
PI M20 e-Zdrowie
Obszar Kompetencje cyfrowe – DigComp (Digital Competences – DG) opracowany na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej:
Raport Ferrari A.: DIGCOMP: A Framework for Developing and Understanding Digital Competence in Europe.
JRC Scientific and Policy Reports, 2013, 50 p.
Efekty kształcenia weryfikowane przez ECCC