Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

Zakończono-realizację-dolnośląskiego-projektu-„Klucz-do-kompetencji”.jpg

Zakończono realizację dolnośląskiego projektu „Klucz do kompetencji”

30 czerwca 2015 roku zakończono roczną realizację projektu pn. „Klucz do kompetencji”. Uczestnikami projektu byli uczniowie z 5 dolnośląskich szkół podstawowych. Głównym celem zajęć było podniesienie kompetencji poszczególnych uczniów oraz wyrównanie szans edukacyjnych. W efekcie zrealizowano także dodatkowe, założone cele projektu, tj.

Czytaj więcej
Zakończono realizację dolnośląskiego projektu „Klucz do kompetencji”
lodzcy_seniorzy.jpg

Łódzcy seniorzy podnieśli swoje komputerowe kompetencje

Od 1 czerwca 2013 roku do końca czerwca 2015 roku został zrealizowany projekt „Aktywny senior”, w ramach którego 60 osób powyżej 50 roku życia podniosło swoje kompetencje ICT w standardzie ECCC oraz uczestniczyło w szkoleniu językowym TGLS.

Szkolenia informatyczne zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi standardu ECCC i zakończyły się certyfikacją. W trakcie trwania projektu kursanci uczestniczyli w zajęciach dotyczących następujących obszarów kształcenia: zielone biuro, bezpieczeństwo informacji, zarządzanie obiegiem dokumentów, e-marketing, planowanie i śledzenie przedsięwziąć.

Czytaj więcej
Łódzcy seniorzy podnieśli swoje komputerowe kompetencje
Zakończono-realizację-dolnośląskiego-projektu-„Klucz-do-kompetencji”.jpg

Zakończono realizację projektu „Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”

Zakończono realizację projektu „Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. W ramach projektu podniesiono kwalifikacje zawodowe w obszarze kompetencji informatycznych w standardzie ECCC.

Czytaj więcej
Zakończono realizację projektu „Certyfikowane Kursy Komputerowe ECCC dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”
CAD-3D-na-miarę-oczekiwań.jpg

CAD 3D na miarę oczekiwań!

Od 16 marca do 15 czerwca 2015 roku trwały warsztaty zwiększające kompetencje ICT w obszarze CAD 3 D. 60 uczestników projektu potwierdziło swoje umiejętności z zakresu obsługi programu CAD 3D egzaminem w standardzie ECCC.

Szkolenie skierowane było do osób pracujących, zamieszkujących województwo małopolskie w wieku pomiędzy 25 a 64 rokiem życia.

Czytaj więcej
CAD 3D na miarę oczekiwań!
Egzaminy-ECCC-w-projekcie-„W-aktywności-siła”.jpg

Egzaminy ECCC w projekcie „W aktywności siła”

4 czerwca 2015 roku w ramach projektu „W aktywności siła” 14 uczestników przystąpiło do egzaminu w standardzie ECCC.

Kursanci potwierdzili swoją wiedzę i umiejętności z modułów: IT M2 edycja dokumentów oraz IT M6 technologie informacyjno-komunikacyjne na poziomie A-podstawowym.

Czytaj więcej
Egzaminy ECCC w projekcie „W aktywności siła”
unesco.png

DigComp – Raport UNESCO

UNESCO opublikowało raport pt. A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2 na temat globalnych ram odniesienia w zakresie umiejętności cyfrowych. Proponowana struktura oparta jest na DigComp.
Struktura kompetencyjna DigComp odnosi się do kontekstów w krajach europejskich, które są zazwyczaj wysokodochodowe i rozwinięte technologicznie. Natomiast tramy proponowane przez UNESCO są rozszerzone mając na celu zaspokojenie potrzeb różnych krajów w skali globalnej. Różnice z DigComp:
– kompetencje związane z obsługą urządzeń są dodawane jako obszar kompetencji 0 (np. włączanie / wyłączanie, interakcja z interfejsem graficznym itp.).
– kompetencje związane z karierą są dodawane jako szósty obszar kompetencji (np. przy użyciu systemów zarządzania nauczaniem dla nauczycieli lub przy użyciu wspomaganego komputerowo sprzętu do produkcji dla inżynierów).
– kompetencje 5.5 Myślenie obliczeniowe zostało dodane jako oddzielna kompetencja w obszarze 5.

Czytaj więcej
DigComp – Raport UNESCO