listopad 2016

Wszystkie posty z listopad 2016

DSJC-Best-Practices-GREEN-CITIZENS-Finalist-positive-450px-copy.jpg

Fundacja ECCC finalistą nagrody Komisji Europejskiej DIGITAL SKILLS AWARD 2016!

Komisja Europejska w ramach konkursu DIGITAL SKILLS AWARD 2016 w kategorii Umiejętności cyfrowe dla wszystkich obywateli wyłoniła 4 najlepsze europejskie projekty, w tym Fundację ECCC, za pionierskie działania wdrażające ramy DigComp i standard walidacji kompetencji cyfrowych ECCC DigComp.

Fundacja ECCC uzyskując nominację do nagrody w kategorii „Digital skills for all” odniosła ogromny sukces będący jednocześnie znakomitym potwierdzeniem jakości standardu ECCC.

Czytaj więcej
Fundacja ECCC finalistą nagrody Komisji Europejskiej DIGITAL SKILLS AWARD 2016!
list_gratulacyjny_02.jpg

Fundacja ECCC uzyskała tytuł Symbol Innowacji 2016!

„Stworzony przez Fundację ECCC standard oceny kompetencji cyfrowych ECCC w tym ECCC DigComp oraz platforma szkoleniowo – walidacyjna jest w ocenie kapituły Programu innowacją na skalę globalną. Skala działania, zaawansowanie produktu oraz współpraca z wysoko wyspecjalizowanymi partnerami to w ocenie Kapituły kluczowe elementy świadczące o sukcesie projektu”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu, który jeszcze bardziej motywuje nas do pracy na rzecz rozwoju standardu ECCC.

Czytaj więcej

Fundacja ECCC uzyskała tytuł Symbol Innowacji 2016!