Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

WhatsApp-Image-2019-03-06-at-15.19.033-1.jpeg

DigComp LIDER 2018

Fundacja ECCC ufundowała nagrodę DigComp LIDER 2018 dla osób szczególnie zaangażowanych w rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce w roku 2018. W dniu 6 marca 2019 r. statuetkę odebrał p. Krzysztof Zaleski reprezentujący Zakład Usług Socjalnych i  Edukacji Krzysztof Zaleski w Przemyślu.

GRATULUJEMY!

Czytaj więcej
DigComp LIDER 2018
Digital-Assembly-2018-Sofia.png

Digital Assembly 2018 – Sofia

Przedstawiciele Fundacji ECCC wzięli udział w konferencji „Digital Assembly 2018” zorganizowanej przez Komisję Europejską i Bułgarską Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Konferencja odbyła się w dniach 25-26 czerwca 2018 w Sofii. Udział w niej wzięło ponad 1000 uczestników, którzy dyskutowali nad polityką cyfrową Unii Europejskiej wobec postępu technologicznego w tym obszarze.

Czytaj więcej

Digital Assembly 2018 – Sofia
4.-.PNI_2017_1024x570-372-big.jpg

Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017

Fundacja ECCC została nominowana do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017 w kategorii Innowacyjny NGO’s, za realizację innowacyjnego, na poziomie europejskim, standardu walidacji kompetencji cyfrowych ECCC DigComp.

Czytaj więcej
Nominacja do Polskiej Nagrody Innowacyjności 2017
DSJC-Best-Practices-GREEN-CITIZENS-Finalist-positive-450px-copy.jpg

Fundacja ECCC finalistą nagrody Komisji Europejskiej DIGITAL SKILLS AWARD 2016!

Komisja Europejska w ramach konkursu DIGITAL SKILLS AWARD 2016 w kategorii Umiejętności cyfrowe dla wszystkich obywateli wyłoniła 4 najlepsze europejskie projekty, w tym Fundację ECCC, za pionierskie działania wdrażające ramy DigComp i standard walidacji kompetencji cyfrowych ECCC DigComp.

Fundacja ECCC uzyskując nominację do nagrody w kategorii “Digital skills for all” odniosła ogromny sukces będący jednocześnie znakomitym potwierdzeniem jakości standardu ECCC.

Czytaj więcej
Fundacja ECCC finalistą nagrody Komisji Europejskiej DIGITAL SKILLS AWARD 2016!
list_gratulacyjny_02.jpg

Fundacja ECCC uzyskała tytuł Symbol Innowacji 2016!

„Stworzony przez Fundację ECCC standard oceny kompetencji cyfrowych ECCC w tym ECCC DigComp oraz platforma szkoleniowo – walidacyjna jest w ocenie kapituły Programu innowacją na skalę globalną. Skala działania, zaawansowanie produktu oraz współpraca z wysoko wyspecjalizowanymi partnerami to w ocenie Kapituły kluczowe elementy świadczące o sukcesie projektu”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu, który jeszcze bardziej motywuje nas do pracy na rzecz rozwoju standardu ECCC.

Czytaj więcej

Fundacja ECCC uzyskała tytuł Symbol Innowacji 2016!
ECCC-DIGCOMP-w-100-zgodny-z-wymogami-Komisji-Europejskiej_02.png

ECCC DigComp w 100% zgodny z wymogami Komisji Europejskiej

“Po wejściu do Unii Europejskiej Polska musiała dostosowywać prawo i działania do europejskich wymogów, którymi były m.in. dyrektywy o kompetencjach kluczowych, wydane przez Komisję Europejską w 2006 r. Jedną z ośmiu grup kompetencji były tzw. Digital Competences (w skrócie: DigComp), przetłumaczone jako “Kompetencje Informatyczne”. Dziś ten zestaw bardziej precyzyjnie określa się mianem kompetencji cyfrowych, które skutecznie i dokładnie weryfikuje system ECCC.”

Czytaj więcej
ECCC DigComp w 100% zgodny z wymogami Komisji Europejskiej