Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

CAD-3D-na-miarę-oczekiwań.jpg

CAD 3D na miarę oczekiwań!

Od 16 marca do 15 czerwca 2015 roku trwały warsztaty zwiększające kompetencje ICT w obszarze CAD 3 D. 60 uczestników projektu potwierdziło swoje umiejętności z zakresu obsługi programu CAD 3D egzaminem w standardzie ECCC.

Szkolenie skierowane było do osób pracujących, zamieszkujących województwo małopolskie w wieku pomiędzy 25 a 64 rokiem życia.

Czytaj więcej
CAD 3D na miarę oczekiwań!
Egzaminy-ECCC-w-projekcie-„W-aktywności-siła”.jpg

Egzaminy ECCC w projekcie „W aktywności siła”

4 czerwca 2015 roku w ramach projektu „W aktywności siła” 14 uczestników przystąpiło do egzaminu w standardzie ECCC.

Kursanci potwierdzili swoją wiedzę i umiejętności z modułów: IT M2 edycja dokumentów oraz IT M6 technologie informacyjno-komunikacyjne na poziomie A-podstawowym.

Czytaj więcej
Egzaminy ECCC w projekcie „W aktywności siła”
unesco.png

DigComp – Raport UNESCO

UNESCO opublikowało raport pt. A Global Framework of Reference on Digital Literacy Skills for Indicator 4.4.2 na temat globalnych ram odniesienia w zakresie umiejętności cyfrowych. Proponowana struktura oparta jest na DigComp.
Struktura kompetencyjna DigComp odnosi się do kontekstów w krajach europejskich, które są zazwyczaj wysokodochodowe i rozwinięte technologicznie. Natomiast tramy proponowane przez UNESCO są rozszerzone mając na celu zaspokojenie potrzeb różnych krajów w skali globalnej. Różnice z DigComp:
– kompetencje związane z obsługą urządzeń są dodawane jako obszar kompetencji 0 (np. włączanie / wyłączanie, interakcja z interfejsem graficznym itp.).
– kompetencje związane z karierą są dodawane jako szósty obszar kompetencji (np. przy użyciu systemów zarządzania nauczaniem dla nauczycieli lub przy użyciu wspomaganego komputerowo sprzętu do produkcji dla inżynierów).
– kompetencje 5.5 Myślenie obliczeniowe zostało dodane jako oddzielna kompetencja w obszarze 5.

Czytaj więcej
DigComp – Raport UNESCO