Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

selfie4teachers.png

Konsultacje eksperckie w Komisji Europejskiej

W dniach 22 i 23 lutego 2024 r. w Komisji Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie ekspertów mające na celu omówienie wyników badań dotyczących zastosowania europejskich ram kompetencji cyfrowych dla nauczycieli – DigCompEdu i narzędzia SELFIEforTeachers wraz z  omówieniem dalszych badań oraz stosowania tych ram i narzędzia w praktyce. Fundację ECCC reprezentowała dr Katarzyna Urban.
Eksperci wymienili także swoje poglądy i wiedzę na temat nowych wyzwań, przed którymi muszą stawić czoła nauczyciele, korzystając z generatywnej sztucznej inteligencji oraz jej wpływu na nauczanie, uczenie się i kompetencje cyfrowe nauczycieli.

Wyniki warsztatów zostaną podsumowane w raporcie, który będzie zawierał także rekomendacje dla polityki europejskiej.

Konsultacje eksperckie w Komisji Europejskiej
Udostępnij ten post