Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

head_dla_prasy.jpg

1% dla Hospicjum Dobrego Samarytanina

Przekaż 1% – Zrób przelew – Zostań Wolontariuszem.

Hospicjum Dobrego Samarytanina obejmuje opieką chorych w terminalnym okresie choroby nowotworowej, u których zakończono leczenie przyczynowe, a konieczne jest zwalczanie objawów związanych z postępem choroby.

Aby przekazać 1% podatku dochodowego, wystarczy w formularzu PIT wypełnić zamieszczony w nim „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)”. W rubryce „Numer KRS” należy wpisać 0000026380, a w rubryce „Wnioskowana kwota” należy podać kwotę stanowiącą 1%.

Dla Twojej wygody udostępniamy dwa numery kont, na które można wpłacać datki.
Nasi podopieczni będą zadowoleni nawet z symbolicznej wpłaty.
PeKaO S.A., Lublin, ul. Królewska 1, nr 25 1240 1503 1111 0000 1753 5131

Wolontariat hospicyjny bierze bezinteresowny udział w realizacji wszechstronnej pomocy człowiekowi ciężko choremu. Współudział wolontariusza w opiece hospicyjno-paliatywnej może być realizowany poprzez: pomoc w pielęgnacji chorych (towarzyszenie, karmienie, czynności pielęgnacyjne, wspólna modlitwa), wspieranie rodzin chorych itp. Jeśli chcesz zostać wolontariuszem, napisz: zarzad@hospicjum-samarytanin.pl

https://www.hospicjum-samarytanin.pl/

1% dla Hospicjum Dobrego Samarytanina
Udostępnij ten post