Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

list_gratulacyjny_02.jpg

Fundacja ECCC uzyskała tytuł Symbol Innowacji 2016!

„Stworzony przez Fundację ECCC standard oceny kompetencji cyfrowych ECCC w tym ECCC DigComp oraz platforma szkoleniowo – walidacyjna jest w ocenie kapituły Programu innowacją na skalę globalną. Skala działania, zaawansowanie produktu oraz współpraca z wysoko wyspecjalizowanymi partnerami to w ocenie Kapituły kluczowe elementy świadczące o sukcesie projektu”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Partnerom, którzy przyczynili się do wspólnego sukcesu, który jeszcze bardziej motywuje nas do pracy na rzecz rozwoju standardu ECCC.

Zobacz: LIST GRATULACYJNY

Fundacja ECCC uzyskała tytuł Symbol Innowacji 2016!
Udostępnij ten post