Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

bologna.jpg

ALL DIGITAL Summit 2019 – Bolonia

W dniach 10-11 października 2019 r. zorganizowano 12ty, doroczny szczyt ALL DIGITAL Summit 2019 w Bolonii we Włoszech. Brała w nim udział przedstawicielka Fundacji ECCC.

Wydarzenie ALL DIGITAL Summit 2019 dotyczyło dwóch charakterystycznych i ważnych tematów. Pierwszym z nich było omówienie podstawowych umiejętności cyfrowych dla wszystkich, które zawsze były ważne dla zespołu ALL DIGITAL, odkąd liderzy integracji cyfrowej spotkali się ponad 10 lat temu, aby utworzyć europejską sieć. Z drugiej strony poruszony został temat umiejętności STEAM. To nowszy temat, dotyczący zaawansowanej strony spektrum umiejętności, który ma coraz większe znaczenie, gdy centra kompetencji cyfrowych mają do odegrania kluczową rolę.
Szczyt zgromadził ok. 170 liderów organizacji działających na rzecz podnoszenia umiejętności cyfrowych obywateli Europy.

 

Umiejętności STEM (a teraz STEAM), stale wkraczają do centrów kompetencji cyfrowych poprzez wspaniałe laboratoria, przestrzenie dla twórców, robotykę, działania związane z kreatywnością cyfrową. Rolą ALL DIGITAL jest udostępnianie tych technologii wszystkim, bez względu na ich status społeczny i ekonomiczny, poziom wykształcenia, położenie geograficzne i pochodzenie. Jednocześnie podstawowe umiejętności cyfrowe i umiejętności cyfrowe pozostają najwyższym priorytetem, ponieważ zbyt wielu ludzi w Europie wciąż nie jest w stanie wykonywać podstawowych operacji na urządzeniach cyfrowych (43% z nich, co stanowi około 200 milionów ludzi).
Właśnie dlatego w tym roku wydarzenie ALL DIGITAL Summit 2019 zajmowało się tymi dwoma tematami. Pierwszego dnia: przełomowymi, przyszłościowymi sposobami przekształcenia cyfrowych centrów kompetencji w centra STEAM, które pomagają wszystkim w rozwijaniu zaawansowanych umiejętności cyfrowych. Drugiego dnia podkreślono, jak istotna jest praca polegająca na zapewnieniu wszystkim podstawowej wiedzy cyfrowej.

 

Uczestnicy zapoznali się z następującymi treściami:

  • w jaki sposób kodowanie i wzajemne uczenie się sprzyjają integracji cyfrowej oraz integracji społecznej;
  • w jaki sposób organizatorzy szkoleń pozaformalnych mogą wspierać szkoły i nauczycieli w zakresie kodowania i STEM;
  • jaka jest rola centrów kompetencji cyfrowych w STE(A)M.
  • w jaki sposób technologia i umiejętności STEAM mogą wspierać rzeczywiste rozwiązywanie problemów;
  • jak możemy zlikwidować różnicę płci w STE(A)M;
  • co oznacza „A” w STEAM;
  • w jaki sposób możemy wspierać podstawową umiejętność korzystania z technologii cyfrowych za pomocą nowych narzędzi, dzięki czemu każdy może skorzystać z transformacji cyfrowej.

 

Omówiono rolę centrów kompetencji cyfrowych w umiejętnościach STEAM oraz sposób, w jaki mogą one współpracować z instytucjami edukacyjnymi i szkoleniowymi, nauczycielami, władzami publicznymi, biznesem, decydentami politycznymi, podmiotami włączenia społecznego, organizacjami kulturalnymi, innymi organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i samymi uczniami, aby stworzyć pomosty między wszystkimi tymi sektorami. Zadaniem centrów kompetencji cyfrowych jest wzmocnienie pozycji wszystkich obywateli w zakresie umiejętności cyfrowych, społecznych, przedsiębiorczych i zdolności do zatrudnienia. Zarówno umiejętności STEAM, jak i podstawowe umiejętności cyfrowe są w centrum tego upodmiotowienia, a centra kompetencji cyfrowych oferują holistyczne podejścia, które łączą te umiejętności i działają jak laboratoria eksperymentalne dla nowych metod i strategii uczenia się i nauczania.

https://www.facebook.com/115792028436955/videos/183427316331660

ALL DIGITAL Summit 2019 – Bolonia
Udostępnij ten post