Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

mein_nds_cmyk_multicolor_black-1-scaled.jpg

Badanie

W ramach programu pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” w projekcie „Transfer umiejętności w społeczeństwie” uruchomiliśmy kolejny etap działań
mający na celu przeprowadzenie badań wraz z opracowaniem materiału empirycznego umożliwiającego uzupełnienie wskazanych obszarów o zagadnienia kompetencji zawodowych i ICT, poprzez wdrożenie działań analityczno- diagnostycznych w wybranych obszarach kształcenia zawodowego, prowadzących do opracowania zestawu kompetencji cząstkowych niezbędnych do pracy w danym zawodzie, we współpracy z kadrą dydaktyczną placówek edukacyjnych i instytucji szkoleniowych oraz pracodawcami,

Serdecznie zapraszamy na udział w badaniu ankietowym

Badanie
Udostępnij ten post