Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

1024px-Flag_of_Indonesia.svg_.png

ECCC w Indonezji

W dniu 15 sierpnia 2020 r. podpisana została umowa licencyjna na utworzenie przedstawicielstwa ECCC w Indonezji oraz wdrożenie standardu ECCC w tym kraju.

Jest to kolejny kraj, drugi w Azji,  w którym powstaje placówka ECCC promująca rozwój kompetencji cyfrowych wg DigComp Komisji Europejskiej i prowadząca egzaminy kompetencji cyfrowych w standardzie ECCC w oparciu o ramy DigComp.

ECCC w Indonezji
Udostępnij ten post