Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

LGK_logo.png

Lubelska Grupa Koordynacyjna

Przedstawicielka Fundacji ECCC w dniu 15.11.2022r. brała udział  w spotkaniu koordynacyjnym, poświęconym pomocy uchodźcom w województwie lubelskim, organizowanym w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przez  Wojewodę Lubelskiego oraz Dyrektora Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców w Lublinie (UNHCR).
W  spotkaniu uczestniczyły  podmioty zaangażowane w działania humanitarne dla uchodźców.
W trakcie spotkanie omówiono sytuacji dotyczącą uchodźców ukraińskich w województwie lubelskim oraz zainicjowano powstanie Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej, której działania będą dotyczyć kwestii związanych z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia, edukacją, zaspokajaniem podstawowych potrzeb, żywności, zakwaterowania, warunków sanitarnych i higienicznych, logistyki i pomocy pieniężnej uchodźcom.

Lubelska Grupa Koordynacyjna
Udostępnij ten post