Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

Pol-Am-flag.jpg

Lubelska współpraca polsko – amerykańska

Fundacja ECCC wspiera działania rozwijające współpracę regionu lubelskiego z USA, w tym, projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Ośrodek Badań nad Polonią KUL w Lublinie. Dotyczy on zachowania ponad stuletniego dziedzictwa kulturowego polskiego wychodźstwa w Stanach Zjednoczonych.

POLISH AMERICAN CONGRESS, Lublin,  02.10.2019

Lubelska współpraca polsko – amerykańska
Udostępnij ten post