Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

Komisja Europejska

ECCC is doing a great job, which many actors can learn and benefit from. We thank you as it benefits the whole community.

European Commission – Joint Research Centre
Czytaj więcej
Komisja Europejska

Quality

Lubelska Fundacja uznana w Europie.

Certyfikat 2018 dla Fundacji ECCC w kategorii INNOWACJA za standard kompetencji cyfrowych ECCC
Czytaj więcej
Quality

Komisja Europejska

We are grateful to the stakeholders and experts who helped us to shape this Guide: … Katarzyna Urban (ECCC
Foundation, Poland),

DigComp into Action – Get inspired, make it happen
Czytaj więcej
Komisja Europejska

Komisja Europejska

Training for certification purposes based on DigComp is provided by ECCC Foundation in Poland. The Polish translation of DigComp report (2013) is available at: ” Krajowy Punkt Kontaktowy” by ECCC Foundation.

Gallery of Implementation

 

Czytaj więcej
Komisja Europejska

Przemysław Czarnek

Dyplom uznania dla Fundacji ECCC za działalność na rzecz społeczności lokalnej, przyczynianie się do rozwoju województwa lubelskiego oraz do poprawy jakości życia mieszkańców, a także za upowszechnianie dobrych praktyk oraz umacnianie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych.

Wyróżnienie dla Fundacji ECCC w konkursie Organizacja Pozarządowa Roku 2017
Czytaj więcej
Przemysław Czarnek

Komisja Europejska

Special thanks go to those who provided their expertise in the validation process of DigComp 2.1, being especially grateful to: … Ryszard Wos (ECCC Foundation, Poland).

DigComp 2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight proficiency levels and examples of use
Czytaj więcej
Komisja Europejska

Komisja Europejska

The main aim of the DigComping  is to contribute to building the digital society by developing and validating the digital competences of Polish citizens. This was done through the development of a digital competence validation standard called European Computer Competence Certificate (ECCC), which is widely implemented in Poland. The standard is inspired by the European Digital Competence framework for Citizens.

Fundacja ECCC – finalistą nagrody Digital Skills Award 2016
Czytaj więcej
Komisja Europejska

Jakub Lisiecki

Stworzony przez Fundację ECCC standard oceny kompetencji cyfrowych ECCC, w tym ECCC DigComp oraz platforma szkoleniowo-walidacyjna jest w ocenia Kapituły Programu innowacją na skalę globalną. Skala działania, zaawansowanie produktu oraz współpraca z wysoko wyspecjalizowanymi partnerami to w ocenia Kapituły kluczowe elementy świadczące o sukcesie projektu.

Tytuł dla Fundacji ECCC: Symbol Innowacji 2016
Czytaj więcej
Jakub Lisiecki

Komisja Europejska

The ECCC Foundation in Poland promotes and disseminates the development of digital and IT competences. ECCC also provides validation of IT and digital competences of citizens. The ECCC digital competence validation standard, which is used for the certification process, is based on the DigComp model.

DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens
Czytaj więcej
Komisja Europejska