Aktualności

Sprawdź najnowsze informacje

Jakub Lisiecki

Stworzony przez Fundację ECCC standard oceny kompetencji cyfrowych ECCC, w tym ECCC DigComp oraz platforma szkoleniowo-walidacyjna jest w ocenia Kapituły Programu innowacją na skalę globalną. Skala działania, zaawansowanie produktu oraz współpraca z wysoko wyspecjalizowanymi partnerami to w ocenia Kapituły kluczowe elementy świadczące o sukcesie projektu.

Tytuł dla Fundacji ECCC: Symbol Innowacji 2016
Jakub Lisiecki
Udostępnij ten post